De Partij voor de Dieren heeft partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel (25) dinsdag geroyeerd. Het bestuur stelt dat hij stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij schade toebracht door onder meer zijn eigen persoonlijke opvattingen te uiten in de media.

Wolswinkel kwam de afgelopen dagen hevig onder vuur te liggen van zijn partijgenoten omdat hij voorstelde een andere koers te varen. Meerdere leden vonden dat zijn uitspraken misplaatst waren en de aandacht afleidden van dieren, natuur en milieu.

In maart werd Wolswinkel verrassend verkozen tot voorzitter. Als politiek 'buitenbeentje' pleitte hij voor vernieuwing, waarmee de voormalige wiskundedocent veel jongeren aansprak. Wolswinkel won het voorzitterschap ten koste van de kandidaat die het partijbestuur zelf had voorgedragen.

Ruud van der Velden, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, is door het bestuur benoemd tot interim-voorzitter.