Minister Arie Slob (Onderwijs) stopt per 1 december de financiering van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische school voldoet niet aan de eisen van het kabinet, meldt de bewindsman dinsdag.

Het is de eerste keer dat een onderwijsminister zo'n forse maatregel toepast. Het stopzetten van de financiering betekent de facto dat de school de deuren moet sluiten.

Slob ziet zich genoodzaakt dit besluit te nemen omdat het huidige bestuur er in zijn ogen niet in slaagde alle taken en bevoegdheden over te dragen aan een interim-bestuur.

"Al onze inspanningen zijn erop gericht om alle leerlingen een veilige leeromgeving te bieden. De bekostiging wordt gestopt per 1 december, zodat er voor iedere leerling een passende plek gevonden kan worden samen met de gemeente", laat Slob in een reactie weten.

In juli werd een kritisch rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de school gepubliceerd. Daarin stond dat er sprake was van financieel wanbeheer en belangenverstrengeling: geld dat bestemd was voor onderwijs, werd uitgegeven aan andere zaken.

Volgens het rapport is er sprake van "onrechtmatig financieel handelen" en zijn er in en rond de school personen met antidemocratisch gedachtegoed.

Een maand geleden eiste Slob daarom het vertrek van het huidige bestuur, met het dreigement dat de financiering zou stoppen als dit niet gebeurde.

Het Haga Lyceum krijgt nog een laatste kans om verbetering te laten zien als het huidige bestuur alle taken en bevoegdheden voor 17 oktober 12.00 uur overdraagt aan de voorgedragen interim-bestuurder. Als dat tot tevredenheid gebeurt, wordt het besluit teruggedraaid.

Daarna moet de interim-bestuurder voor medio januari volgend jaar aan alle voorwaarden van het ministerie hebben voldaan.

'Kans is groter dat de Russen voor die tijd zijn binnengevallen'

De directeur van de school, Söner Atasoy, laat in een reactie weten dat het Haga Lyceum ook na 1 december wat hem betreft gewoon open blijft. "De kans is groter dat de Russen voor die tijd zijn binnengevallen", zegt Atasoy tegen AT5.

Atasoy had bij Slob om uitstel gevraagd omdat de statuten voor de bestuursoverdracht moesten worden aangepast. De interim-bestuurder, Marcel Heuver, is namelijk geen moslim en dat moet hij volgens de huidige regels wel zijn.

"Alsof ik dat in twee dagen gedaan zou krijgen", vervolgt Atasoy tegen AT5. "De minister laat hiermee zien zelf lak aan de wet te hebben. En uiteindelijk is het ook helemaal niet aan de minister om te bepalen wie er wel of niet in het bestuur zit van een instelling die bijzonder onderwijs aanbiedt."

Maar volgens Slob gaat het slechts om "een gang naar de notaris en zorgen dat je je zaken op papier goed regelt". Dat had volgens de bewindsman "gisteren al kunnen gebeuren".

Op 11 november staat een rechtszaak op de agenda waarin het Haga Lyceum het kritische rapport van de onderwijsinspectie aanvecht.

"Ik heb een eigen verantwoordelijkheid. Op basis van bevoegdheden die de wet mij geeft, kan ik stappen zetten in de het onderwijs. Daar heb ik volledig gebruik van gemaakt", aldus Slob.