Het kabinet stelt een onderzoek in naar de mogelijkheid om de vaccinatie van kinderen als voorwaarde te stellen voor toegang tot de kinderopvang. Tegelijkertijd treft het ministerie van Sociale Zaken voorbereidingen om tot verplichte inenting over te gaan.

"Het kabinet wil voorbereid zijn op de mogelijkheid dat we onder de kritische ondergrens zakken", schrijft het kabinet in een reactie op het rapport van de Commissie Verweij.

De commissie adviseerde voor de zomer in een rapport voor een inentingsplicht wanneer de vaccinatiegraad door de kritieke grens zakt.

Het kabinet neemt dat advies over. Op welk percentage van het aantal ingeënte kinderen uit het Rijksvaccinatieprogramma moet liggen, moet nog worden vastgesteld.

Waarom een hoge vaccinatiegraad essentieel is
78
Waarom een hoge vaccinatiegraad essentieel is

Vaccinatiegraad niet in de gevarenzone

Volgens de laatste cijfers van het RIVM heeft 90,2 procent van de kinderen die in 2016 is geboren deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma. De Wereldgezondheiddsorganisatie (WHO) hanteert echter een norm van 95 procent. De experts stellen dat deze norm nodig is om te voorkomen dat infectieziekten als mazelen, zich verspreiden.

Uit het verslag van het RIVM in juni blijkt dat de daling van het aandeel ingeënte kinderen niet verder heeft doorgezet en er bij jonge kinderen sprake is van een lichte stijging van vaccinaties.

Momenteel bevindt de vaccinatiegraad zich niet op WHO-niveau, maar volgens de commissie Verweij ligt die wel buiten de gevarenzone. Waar de kritische grens volgens het ministerie moet liggen, moet dus nog worden vast gesteld.

Juridische houdbaarheid onderzoeken

Met de mogelijke verplichte inenting als voorwaarde voor de kinderopvang probeert het kabinet de vaccinatiegraad nog verder op te krikken. Daarnaast moet een voorlichtingscampagne ervoor zorgen dat meer ouders hun kinderen vaccineren.

Voorstellen om vaccinatie verplicht te stellen gaan eerst langs de Raad van State. De juridisch adviseur zal een oordeel moeten vellen of de verplichte inenting ook juridisch houdbaar is.

Zo is het de vraag of het weigeren van niet-ingeënte kinderen proportioneel is, omdat de kans bestaat dat deze groep op een aparte kinderopvang terechtkomt. Het zou kunnen zijn dat er daardoor juist meer kinderen besmet raken. De raad zal in het advies ook nader moeten ingaan op de vraag in hoeverre een verplichting een inbreuk is op de integriteit van het lichaam.

Het kabinet verwacht begin volgend jaar een advies van de Raad van State.

Veel vaker mazelen in Europa: Dit is er aan de hand
111
Veel vaker mazelen in Europa: Dit is er aan de hand