Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet alvast een wet maakt die invoering van statiegeld op blikjes per 2022 mogelijk maakt om zwerfafval te bestrijden. Tot die tijd krijgt het bedrijfsleven een laatste kans om zelf te laten zien dat afval wordt opgeruimd en gerecycled.

Coalitiepartijen ChristenUnie, CDA en D66 willen dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) hetzelfde traject voorbereidt als dat voor kleine plastic flesjes. Daarvoor moet vanaf 2021 statiegeld worden betaald.

Volgende week zetten de partijen hun wens zwart op wit in een motie.

De VVD steunt het voorstel niet, maar met GroenLinks, SP, PvdA en Partij voor de Dieren is er alsnog een ruime meerderheid in de Kamer die de bewindsvrouw aanspoort.

Er wordt in Den Haag al jaren gesproken over statiegeld op blikjes. Tot nu toe hoopt het kabinet dat het bedrijfsleven zelf beterschap laat zien waardoor de maatregel overbodig wordt. Maar daar heeft de Tweede Kamer geen vertrouwen meer in.

"We hebben het bedrijfsleven al vaker gevraagd voor een aanpak voor blik. Maar het geduld is wel een beetje op, dus willen we net zoals voor kleine plastic flesjes een plan voor statiegeld op blikjes", zegt D66-Tweede Kamerlid Jessica van Eijs.

Kabinet vindt het nog te vroeg voor statiegeld op blikjes

Dit voorjaar wilde Van Veldhoven nog uitsluitend nadenken over statiegeld voor flesjes per 2021, tot ongenoegen van GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. Dat een deel van de coalitie nu ook blikjes wil gaan betrekken in het voorstel, noemt ze een goede stap.

"We willen statiegeld op blikjes liever tegelijk invoeren met plastic flesjes, maar we zullen dit voorstel ook steunen. Dit is een steeds nijpender probleem en statiegeld kan alleen op deze manier worden ingevoerd", aldus Kröger.