De Tweede Kamer heeft nog veel vragen over het voornemen van het kabinet om een investeringsfonds van "tientallen miljarden" op te tuigen. Enkele partijen zijn vooral ontevreden over het gebrek aan informatie.

"Wordt zo'n fonds niet politiek gekleurd?", vroeg DENK-Kamerlid Farid Azarkan. PvdA'er Henk Nijboer hoorde alleen dat er globaal projecten rond innovatie, de kenniseconomie en infrastructuur mee worden gefinancierd. "Voor zo'n groot plan is het een flinterdun verhaal."

Joost Sneller van D66 wil dat er op de korte termijn al projecten van start kunnen gaan, CDA'er Evert-Jan Slootweg vroeg zich af of bedrijven ook kunnen participeren en ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins waakt voor goed bestuur.

Vrijwel de hele Kamer zocht dus naar antwoorden over de paar alinea's over het investeringsfonds die in de Miljoenennota 2020 staan.

Hoekstra kon niet meer duidelijkheid geven

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend "de contouren" van een investeringsfonds uit te werken om "het verdienvermogen van Nederland op de lange termijn te versterken". Begin volgend jaar moet duidelijk zijn hoe dat fonds wordt aangestuurd en welke projecten ervoor in aanmerking komen, zodat het parlement er dan over kan debatteren.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) kon ook niet meer duidelijkheid geven dan wat hij er op Prinsjesdag over zei. Dus herhaalde hij dat de lage rente op de kapitaalmarkt voor Nederland een kans is, dat er een goede aansturing moet komen, maar het parlement het laatste woord heeft en dat er niet eerst een pot met geld wordt geleend, voordat duidelijk is wat ermee moet gebeuren.

"Ik wil dat men over dertig jaar zegt dat de politiek een verstandige keuze heeft gemaakt, maar het kan ook mislukken", zei Hoekstra. Eenvoudig is het allemaal niet, benadrukte de bewindsman. "De weg ligt bezaaid met doornen en distels."