Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaat onderzoeken of de huidige begrotingsregels in de toekomst soepeler kunnen. Financiële meevallers moeten nu in principe worden gebruikt om de staatsschuld af te lossen, maar die is laag genoeg, vinden Hoekstra en verschillende partijen in de Tweede Kamer.

Op Prinsjesdag bleek dat het kabinet zich volgend jaar niet aan de eigen begrotingsregels zal houden en dat vindt Hoekstra prima uit te leggen.

"Voor het Klimaatakkoord en het Pensioenakkoord was eerst geen geld gereserveerd. Ik vind het verstandig dat het kabinet daar extra kosten voor maakt", zegt de bewindsman donderdag tijdens de Financiële Beschouwingen, het debat over de begroting voor volgend jaar.

Dit jaar duikt het aandeel van de staatsschuld onder 50 procent van de omvang van de Nederlandse economie (het bbp). Dat is alsnog ver verwijderd van de 43 procent in 2007, het niveau van voor de crisis.

Hoekstra noemt dat cijfer "geen heilig streven". Bovendien, benadrukt de bewindsman, zijn de rentelasten voor de overheid nu een stuk lager dan in 2007. Wat de ideale staatsschuld moet zijn, moet nu worden onderzocht. "Is 42 procent beter dan 44 procent? Moeten we streven naar 35 procent? Ik vind dat arbitrair", zegt Hoekstra daarover.

De analyse moet er liggen voordat in 2021 een nieuw kabinet aantreedt, zodat met eventueel nieuwe regels gewerkt kan worden.

VVD en CDA willen 'meevallersformule'

VVD en CDA opperden eerder dat er meer geld naar de burgers moet nu het economisch beter gaat. De twee grootste regeringspartijen denken aan een nieuwe formule waarin een deel van het begrotingsoverschot naar aflossing van de staatsschuld gaat en een deel naar lastenverlichting voor burgers. Volgens de partijen moeten vooral de middeninkomens hiervan profiteren.

Ook zo'n 'meevallersformule' wil Hoekstra laten onderzoeken, maar daar is hij minder enthousiast over. De bewindsman wil zelf de balans kunnen zoeken tussen het verlagen van de staatsschuld, investeringen en lastenverlichting voor burgers.

De SGP waarschuwde juist dat de huidige begrotingsregels er niet voor niets zijn en riep op tot matiging. "De Raad van State uitte forse kritiek op het huidige begrotingsbeleid en het Centraal Planbureau geeft aan dat het verstandig is om een buffer aan te leggen om een toekomstige crisis aan te kunnen."

Vorig jaar was Hoekstra nog een stuk zuiniger toen de overheidsfinanciën werden besproken. Hij legt nu uit dat de staatsschuld het afgelopen jaar is gedaald, net als de rente en daarmee ook de rentelasten. Tegelijkertijd zijn er ook risico's, met name vanuit het buitenland. "Ik ben niet optimistisch over hoe andere Europese landen zijn voorbereid op een volgende crisis", aldus Hoekstra.