Nederland komt de aankomende jaren in een periode van gematigdere groei terecht. Dat stelde koning Willem-Alexander dinsdag in zijn troonrede. Verder sprak de koning op Prinsjesdag zijn zorgen uit over problemen in de zorgsector en wees hij op het belang van migratiebeleid.

De koning stond aan het begin van de troonrede stil bij operatie Market Garden, deze maand 75 jaar geleden. "De hoop op een betere toekomst kwam letterlijk van boven", aldus de koning, verwijzend naar de grote aantallen geallieerde parachutisten die boven Nederland werden gedropt.

De koning benadrukte in de jaarlijkse toespraak waarin de regering de staat van het land schetst, dat de Nederlandse economie blijft groeien.

Desondanks is die groei volgens de koning de komende jaren gematigder. Door onder meer gebeurtenissen als de Brexit en internationale handelsconflicten is de economie toch kwetsbaar. Het kabinet heeft alvast een winstwaarschuwing afgegeven, "die dwingt tot nadenken over de vraag hoe Nederland in de toekomst zijn geld verdient en een land met goede voorzieningen kan blijven", zei de koning.

Troonrede, baard en balkonscène: Prinsjesdag van uur tot uur
181
Troonrede, baard en balkonscène: Prinsjesdag van uur tot uur

Migratieproblematiek vraagt om nieuwe stappen

In zijn toespraak meldde koning Willem-Alexander dat het aantal migranten dat naar Europa komt ten opzichte van 2015 is gedaald. Desondanks sprak hij ook zijn zorgen over dit thema uit.

"De aanhoudende druk op de Europese buitengrenzen, het afschuwelijke lot van veel migranten die de Middellandse Zee proberen over te steken en de gebrekkige onderlinge solidariteit tussen de EU-lidstaten vragen nieuwe stappen."

Aan asielzoekers die geen kans meer maken op een vluchtelingenstatus en van wie een deel overlast veroorzaakt, moet volgens koning Willem-Alexander een halt worden toegeroepen. "Ook hierin moet de EU gezamenlijk optreden, zeker in de richting van de landen van herkomst. Zo blijft het draagvlak voor een humaan en eerlijk asielbeleid intact."

Bekijk enkele hoogtepunten uit de troonrede
229
Bekijk enkele hoogtepunten uit de troonrede

Koning benadrukt belang goede zorgsector

Tevens stond de koning stil bij vraagstukken die momenteel spelen in de zorgsector. "Het is positief dat we gemiddeld steeds langer leven. Maar daarmee stijgt ook het aantal chronische aandoeningen en is er steeds meer zorg nodig, terwijl er grenzen zijn aan de beschikbaarheid van mensen en middelen", zo sprak de koning uit.

Volgens de koning moeten mensen die werkzaam zijn in de zorg meer tijd en ruimte krijgen voor persoonlijke aandacht voor een patiënt. Koning Willem-Alexander zei verder dat het kabinet voor de zomer van 2020 met concrete informatie komt over hoe de zorg er in de toekomst uit zal zien.