Het kabinet denkt een oplossing te hebben gevonden waarmee de vergunningverlening voor projecten die vanwege de stikstofuitstoot zijn stopgezet, kan worden hervat. Het gaat om een nieuwe rekenmethode voor de uitstoot van stikstof bij beschermde natuurgebieden. Maandag komt de nieuwe rekenmethode beschikbaar.

Een deel van de vergunningen die nu op de plank liggen, wordt vanaf volgende week in etappes goedgekeurd, schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LNV) vrijdag aan de Tweede Kamer.

Afgelopen mei oordeelde de Raad van State dat de manier van stikstofreductie, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), bij het afgeven van vergunningen in strijd is met Europese regels omdat het schadelijk is voor beschermd natuurgebied.

Dit betekent dat achttienduizend infrastructuur-, woningbouw-, landbouw- en klimaatprojecten opnieuw moeten worden bekeken en worden beoordeeld. Tot die tijd ligt alles stil.

"We hebben te maken met een complex vraagstuk", schrijft Schouten.

Niet alle stilgelegde projecten stoten te veel stikstof uit

Maar niet bij al die projecten wordt ook te veel stikstof uitgestoten, vermoedt het kabinet. Er bestond alleen nog geen manier om te berekenen om hoeveel uitstoot het precies zou gaan. Nu er een nieuwe rekenmethode klaarligt, kan een aantal van die projecten alsnog worden uitgevoerd.

Een andere mogelijke oplossing om toch te kunnen bouwen zonder dat de natuur daardoor wordt aangetast, is om binnen projecten maatregelen te nemen die de stikstofuitstoot aanpakken. Het zogenoemde intern salderen.

De ADC-toets is een andere manier waarmee projecten toch kunnen worden hervat. Er mag in dat geval geen alternatief (A) zijn, er moet sprake zijn van een dwingende reden van openbaar belang zoals de bouw van een brug (D) en de stikstofuitstoot moet worden gecompenseerd (C).

Het kabinet laat zich wat deze mogelijke oplossingen betreft adviseren door een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes. Dat advies wordt in de week van 23 september verwacht.

Schouten liet eerder al weten dat er in dit dossier geen eenvoudige oplossingen zijn. "We staan voor fundamentele keuzes waarbij alles op tafel ligt", zei de bewindsvrouw vrijdag in een eerste reactie.