75-plussers die een verlenging van hun rijbewijs hebben aangevraagd, mogen maximaal een jaar langer doorrijden. Dit is ook het geval als hun rijbewijs is verlopen. De overheid heeft deze tijdelijke maatregel getroffen vanwege de lange wachtlijsten bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met het voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De maatregel gaat vooralsnog vanaf 1 december dit jaar in.

De nieuwe regeling is van toepassing op 75-plussers die tijdig de aanvraag voor een verlenging hebben ingediend, maar van wie het rijbewijs dreigt te verlopen of al is verlopen als gevolg van de lange wachttijden bij het CBR.

Ook moeten zij voor de verloopdatum al een gezondheidsverklaring bij het CBR hebben ingediend. In Nederland moeten alle mensen die ouder zijn dan 75 een medische verklaring aanvragen als ze hun rijbewijs willen verlengen.

De automobilisten die onder de regeling vallen, krijgen geen tijdelijk document opgestuurd, maar behouden hun huidige rijbewijs met daarop de verlopen datum. Wel wordt in het Rijbewijsregister een code gekoppeld aan het document, zodat valt af te lezen dat de persoon in kwestie onder de regeling valt.

De groep die gebruikmaakt van de regeling zal alsnog medisch gekeurd worden, voordat ze een definitieve verlenging krijgen. De tijdelijke maatregel geldt niet voor 75-plussers die al beperkte rijbewijscodes hebben vanwege hun medische achtergrond.

Aantal ouderen dat rijbewijs verlengt neemt toe

Het aantal ouderen dat deelneemt aan het verkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2018 is het aantal gezondheidsverklaringen gestegen tot 650.000, zo'n 8 procent meer dan een jaar eerder.

Door deze stijging neemt de wachttijd bij het CBR toe. Dit kan in sommige oplopen tot zo'n zes maanden. Eerder besloot het CBR de capaciteit al te vergroten en adviseerde het bureau mensen die medische keuring moeten ondergaan dit tijdig aan te vragen.