Een onbekend aantal Nederlanders dat in het buitenland in de cel zit, heeft ten onrechte een uitkering ontvangen. De gedetineerden ontvingen drie jaar lang een uitkering, omdat er geen goede afspraken waren tussen de verantwoordelijke instanties en het ministerie van Buitenlandse Zaken over de uitwisseling van gegevens.

Dat schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Hoewel de schade nog niet bekend is, gaat het volgens de minister om "kleine aantallen" waar de ten onrechte uitgekeerde betalingen worden teruggevorderd.

Wanneer mensen die een uitkering ontvangen in de cel belanden, zijn zij verplicht bij de uitkeringsinstanties te melden dat zij gedetineerd zijn. Het UWV is belast met de controle en zet een uitkering eventueel stop, maar dat gaat fout.

Minister Koolmees schrijft in de brief dat "het proces van gegevensleveringen en verwerking door UWV, SVB en het Inlichtingenbureau" beter moet.

Problemen bij UWV groter

Het is niet de eerste keer dat de UWV in opspraak raakt. Uit eerder onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat het UWV ook aan grote aantallen gevangen in Nederland ten onrechte uitkeringen heeft verstrekt. Ook is gebleken dat de uitkeringsinstantie WW uitkeert aan Poolse arbeidsmigranten zonder dat er sprake is van ontslag.

Eind juni schreef Koolmees in een Kamerbrief dat de problemen bij het UWV groter zijn dan gedacht.