Regeringspartij D66 komt met een initiatiefvoorstel dat stervenshulp bij voltooid leven mogelijk moet maken. Tweede Kamerlid Pia Dijkstra zegt in een interview met het AD dat ze het wetsvoorstel, dat gevoelig ligt bij coalitiepartners CDA en ChristenUnie, begin volgend jaar indient.

Het kabinet onderzoekt momenteel de behoefte aan stervenshulp onder oudere mensen die levensmoe zijn, maar minister Hugo de Jonge (CDA) zet daar volgens Dijkstra niet genoeg vaart achter.

"Dat vind ik heel jammer. De minister voelt de urgentie duidelijk minder dan ik", zegt ze in de krant. "Mensen op hoge leeftijd die gaan lijden aan het leven moeten de gelegenheid krijgen om op een zelfgekozen moment te overlijden."

Volgens de D66'er zal het nog wel een tijd duren voordat het voorstel wordt aangenomen. "Zo'n plan vergt veel overleg en discussie in het parlement. Het is geen wet die je er even snel doorheen jast."

Nu is euthanasie alleen mogelijk voor mensen die een medische aandoening hebben.

CDA en ChristenUnie reageren verbaasd op het voorstel. ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber wijst erop dat de coalitiepartijen hebben afgesproken om eerst het onderzoek af te wachten. "Snelheid lijkt belangrijker dan zorgvuldigheid op een vraagstuk dat letterlijk over leven en dood gaat", aldus Dik-Faber die D66 aan het regeerakkoord zal houden.

Kabinet startte wel nieuwe campagne over levenseinde

Het kabinet kondigde eerder wel een campagne aan voor terminaal zieke mensen en hun familieleden die vragen hebben over de naderende dood van een oudere. Volgens minister De Jonge wordt daar binnen families te weinig of te laat over gepraat.

Op een nieuwe website is informatie te vinden over palliatieve zorg, hospices, pijnbestrijding en hoe je een testament opstelt. De teksten van de campagne zijn voornamelijk geschreven door de organisatie van huisartsen.

Coalitie wil geen nieuwe stappen op medisch-ethisch gebied

De vier partijen hebben in het regeerakkoord afgesproken dat er geen nieuwe stappen komen op medisch-ethisch gebied. Er zou eerst een maatschappelijk debat gevoerd moeten worden over bepaalde onderwerpen zoals voltooid leven.

Daarnaast is op verzoek van de christelijke coalitiepartijen in het regeerakkoord opgenomen dat er meer aandacht komt voor "levenshulp" in plaats van "stervenshulp" bij het levenseinde. Daartegenover staat dat het kabinet komende zomer meer voorlichting zal geven over de huidige euthanasiewet.

De weg naar euthanasie in Nederland in vijf stappen
94
De weg naar euthanasie in Nederland in vijf stappen