De coalitie en het kabinet hoeven er niet op te rekenen dat de PvdA zomaar instemt met de plannen voor de woningmarkt. Partijleider Lodewijk Asscher stelt een aantal voorwaarden aan zijn steun, zegt hij in een interview met NU.nl. Eerder dreigde de sociaaldemocraat de onderwijsbegroting te blokkeren.

"Op het gebied van de woningmarkt moeten er stappen worden genomen", zegt Asscher. "Het kabinet kan er niet zomaar van uitgaan dat wij de begroting zullen steunen", aldus de PvdA'er.

De stem van de PvdA is vooral relevant in de Eerste Kamer waar de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geen meerderheid meer heeft. De PvdA is een van de drie oppositiepartijen die de coalitie aan een meerderheid kan helpen.

Officieel maakt iedere Senaatsfractie een eigen afweging, maar in de praktijk worden dit soort zaken binnen een partij afgestemd.

De PvdA stelt drie eisen aan eventuele steun in de Eerste Kamer voor de plannen van Binnenlandse Zaken, het ministerie waar de woningmarkt onder valt.

Meer woningen bouwen, agressiever tegen investeerders

Asscher is om te beginnen ontevreden met het kabinetsvoornemen om er tot 2025 jaarlijks 75.000 woningen bij te bouwen. "Er moet veel meer worden bijgebouwd."

Daarnaast moet er harder worden opgetreden tegen investeerders. Asscher: "Beleggers die hele woonblokken opkopen om vervolgens de huren te verhogen of er Airbnb's van maken, moeten we agressief bestrijden. Wij willen deze sprinkhanen een hogere overdrachtsbelasting laten betalen van niet 2, maar 10 procent. Voor starters moet die naar 0 procent."

Tot slot moet de woningmarkt verder worden gereguleerd door de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verhogen. Die grens ligt nu op 38.000 euro per jaar, de PvdA heeft 45.000 euro voorgesteld. "Maar ik heb ook geen bezwaar tegen 55.000 euro", aldus Asscher.

PvdA zelf ook schuldig aan huidige situatie op woningmarkt

De sociaaldemocraat weet dat dit kabinet te maken heeft met de erfenis van Rutte II, het kabinet waarin Asscher vicepremier was. "Je erft de gevolgen van voorgaand beleid en ik zal nooit ontkennen dat de PvdA daaraan heeft bijgedragen, maar ik mag ze erop aanspreken dat we nu meer kunnen doen en dat het kabinet te weinig doet."

In de maanden na Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, worden de begrotingen van alle departementen voor het komend jaar behandeld in het parlement.