Het kabinet wil ook het bestuur van een hindoeïstische basisschool in Den Haag dwingen op te stappen. Blijft het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool toch zitten, dan riskeert het dat minister Arie Slob (Onderwijs) de geldkraan dichtdraait.

De school presteert op alle fronten bedroevend en leraren en leerlingen zijn er niet veilig, oordeelt de onderwijsinspectie in een donderdag verschenen rapport.

Eerder op de dag trad Slob ook al op tegen het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Ook van die Amsterdamse middelbare school moet het bestuur het veld ruimen, anders krijgt de school geen geld meer.

De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat het zittende bestuur van de Haagse basisschool de gebreken kan oplossen. Zij vroeg Slob daarom om in te grijpen. "We komen tot de conclusie dat de kwaliteit van het onderwijs ver onder de maat is", aldus de toezichthouder.

De school kan open blijven als het bestuur gehoor geeft aan Slob en opstapt.

De onderwijsinstelling probeerde tevergeefs de publicatie van de onderwijsinspectie via de rechter te voorkomen.

Personeel voelt zich niet veilig misstanden te melden

De onderwijsinspectie concludeert dat het bestuurlijk handelen van de Algemene Hindoe Basisschool "ernstig tekortschiet".

Binnen alle lagen van de school zijn verschillende kampen. De toezichthouder ziet een patroon van belangenverstrengeling en belangentegenstellingen en selectief gebruik van macht en invloed. "Dit patroon vormt een bedreiging voor de kwaliteit en kwaliteitsborging van het onderwijs", schrijft de inspectie.

Het personeel voelt zich niet veilig om klachten bij het eigen bestuur aan te kaarten. Klachten worden volgens de inspectie namelijk niet zorgvuldig onderzocht en behandeld. "Een aantal medewerkers heeft bij de inspectie anoniem melding gemaakt van onveiligheid."

Het schort ook aan een goede financiële verantwoording. Het financieel beheer van de hindoeïstische basisschool heeft "ernstige tekortkomingen", aldus de inspectie.

In Westland wil Slob juist wel een islamitische school

De gemeente Westland moet alsnog instemmen met de komst van een islamitische basisschool. Anders schuift minister Arie Slob de gemeenteraad opzij en geeft de minister de school zelf toestemming, dreigt hij.

De Raad van State heeft bepaald dat schoolbestuur Yunus Emre een school mag stichten in de gemeente. Maar de gemeenteraad stemde tegen. Dat kan niet, vindt Slob. "Dit raakt aan de grondslagen van de rechtsstaat." Hij geeft de raad "een laatste kans om zich aan de uitspraak van de Raad van State te houden".

Grijpt de raad de kans toch niet om voor de komst van de school te stemmen, dan neemt Slob een zogeheten besluit tot indeplaatsstelling. De school krijgt dan alsnog geld en kan in het schooljaar 2020-2021 van start.