De renovatie van het Binnenhof moet anders, maar hoe precies moet nog nader worden vastgesteld. Daardoor is het definitieve ontwerp niet zoals eerder afgesproken eind dit jaar klaar, maar pas in mei 2020. Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Over de geplande verbouwing van het complex, waar bijna een half miljard euro mee is gemoeid, is veel commotie ontstaan. Er wordt gesproken van "megalomane plannen" die gedoemd zijn uit de hand te lopen. De Kamer wil juist een "sobere en doelmatige" aanpak.

Voormalig D66-leider Alexander Pechtold is onlangs als adviseur aangesteld om de renovatie alsnog in goede banen te leiden. Op zijn aandringen wordt de komende tijd verder besproken wat de verschillende partijen nu precies willen.

Dat het definitieve ontwerp daardoor vertraging oploopt, hoeft volgens Knops niet te betekenen dat het hele project later af is. "Dit is inpasbaar in de planning van de renovatie als geheel", aldus de staatssecretaris.

De renovatie begint volgend jaar en duurt ruim vijf jaar. In de zomer van 2020 verhuizen de ministeries op het Binnenhof naar vervangende onderkomens. De Tweede Kamer wordt tijdelijk ondergebracht in het oude ministerie van Buitenlandse Zaken.

Mogelijke zoektocht naar graf Johan van Oldenbarnevelt

Knops meldt verder dat de renovatie mogelijk wordt aangegrepen om naar het graf van Johan van Oldenbarnevelt te zoeken. De oud-raadspensionaris, die in 1619 op het Binnenhof ter dood werd gebracht, ligt mogelijk begraven in een grafkelder ergens onder de Eerste Kamer.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is bezig met een verkennend onderzoek, aldus Knops. "Te beantwoorden vragen zijn of het waarschijnlijk is dat het graf nog op het Binnenhof ligt, en zo ja, welke mogelijkheden er zijn om restanten te vinden en te identificeren."