Voor de jaarlijkse herdenking van het Nederlandse slavernijverleden is vanaf volgend jaar een vast bedrag beschikbaar. Tot nu toe werd elke herdenking eenmalig gesubsidieerd, ook nog de herdenking deze maandag in Amsterdam.

Het kabinet vindt het belangrijk ervoor te zorgen dat blijvend bij het slavernijverleden wordt stilgestaan. De regering geeft gehoor aan een oproep uit de Tweede Kamer, die een initiatief was van Nevin Özütok (GroenLinks).

Het kabinet zet ook in op een dialoog over het slavernijverleden, en hoe dat nog doorwerkt in de huidige samenleving.

"Zo'n dialoog zou zich moeten richten op een bredere erkenning en inbedding van dit gedeelde verleden in onze samenleving", vinden de betrokken ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Dat verleden raakt in het bijzonder ook de Caribische delen van het Koninkrijk.