Het moet voor kandidaten gemakkelijker worden om op eigen kracht de Tweede Kamer in te komen. Er moet een nieuw kiesstelsel komen waarbij voorkeursstemmen op kandidaten meer gewicht krijgen, vindt verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren.

Voorstellen

  • Meer gewicht voor voorkeurstemmen op kandidaat-Kamerleden
  • Nieuwe soort verkiezing voor Eerste Kamer
  • Makkelijker wijzigen van grondwet

Ollongren wil daarnaast nog een advies van de commissie-Remkes overnemen. De commissie adviseerde eerder dat het voor kiezers mogelijk moet worden om op een partij in plaats van een specifiek persoon te stemmen.

Ook moet het moeilijker worden om deel te nemen aan Tweede Kamerverkiezingen door de waarborgsom en de hoeveelheid vereiste ondersteuningsverklaringen te verhogen (van 580 naar 1.200).

Daarnaast wil het kabinet een zogeheten jongerenparlement oprichten, zodat jongeren meer bij de politiek betrokken worden. Tegelijk gaat het kabinet ook kijken of de kiesgerechtigde leeftijd verlaagd kan worden van 18 naar 16 jaar.

'Nederlanders hebben het gevoel dat hun meningen er niet toe doen'

De commissie, onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes, onderzocht de werking van het parlementaire stelsel en stelde in december vorig jaar vast dat veel Nederlanders het gevoel hebben dat hun meningen om de democratie te moderniseren er niet toe doen. In totaal kwam de commissie met 83 aanbevelingen.

Door voorkeursstemmen meer gewicht te geven, hoeft een kandidaat minder stemmen te vergaren om in de Kamer te komen. Kiezers zouden op deze manier ook meer regionale kandidaten kunnen steunen. Het kabinet steunt de ideeën en er wordt de komende tijd onderzocht hoe een dergelijk stelsel eruit zou moeten zien.

Minister Kajsa Ollongren (Foto: ANP).

'Idee Ollongren voor Eerste Kamer gaat tegen advies Remkes in'

Ollongren ziet ook graag de verkiezing van de Eerste Kamer veranderen. Dat gaat tegen het advies van Remkes in.

De helft van de 75 senatoren zou in het vervolg om de drie jaar vervangen moeten worden, zoals dat voor 1983 ook gebeurde. Volgens de minister zou er zo meer rust en stabiliteit ontstaan. Om dit te bewerkstelligen, is een grondwetswijziging nodig die jaren in beslag kan nemen.

De minister én de commissie willen sowieso dat het makkelijker wordt om de grondwet te wijzigen. Momenteel moet een wijziging door zowel de Eerste als Tweede Kamer behandeld worden.

De commissie-Remkes deed het voorstel om beide Kamers in één gezamenlijke lezing erover te laten beslissen. Daarbij blijft de eis dat minstens een tweederdemeerderheid vóór moet zijn.