De KPN-storing die er maandag toe leidde dat het alarmnummer 112 niet bereikbaar was, was te wijten aan een storing in de systemen van KPN. Volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) werkten de back-ups van de telecomprovider, die het noodnummer in de lucht hadden moeten houden, alle drie niet.

"De eerste analyses laten zien dat in de back-ups iets niet is goed gegaan", zei Grapperhaus die dinsdag verantwoording moest afleggen in het Vragenuur.

De minister zei dat het nu aan KPN is om te onderzoeken wat er fout is gegaan. Hij voegde eraan toe dat de uitkomsten van dat onderzoek gecontroleerd zullen worden.

'Geen plan B na gepruts KPN'

De Tweede Kamer is ontstemd. SP-Kamerlid Ronald van Raak spreekt van "gepruts" bij KPN. "Er was geen plan B. Als drie back-ups niet werken, dan is er iets grondig mis", aldus Van Raak. Hij vindt dat andere providers moeten worden ingeschakeld als KPN eruit ligt. D66 wil dat twee providers met twee back-ups gaan werken.

SGP'er Kees van der Staaij wil weten of KPN door de manier waarop het bedrijf is omgegaan met de storing contractbreuk heeft gepleegd.

Grapperhaus wilde op geen van de voorstellen inhoudelijk reageren. De bewindsman verwijst naar onderzoeken die zijn ingesteld.

Storing legt 112-netwerk plat

Door een storing bij KPN was het alarmnummer 112 maandag urenlang niet bereikbaar. Gedurende de storing gingen de hulpdiensten de straat op en werden via NL-Alert alternatieve noodnummers verspreid zodat de politie, ambulances en brandweer opgeroepen konden worden.

Het versturen van de NL-Alerts verliep niet vlekkeloos. Zo ontving niet iedereen een bericht en duurde het even voordat de eerste berichten werden verstuurd. Daarnaast blunderde de Rijksoverheid door per abuis het telefoonnummer van de tiplijn van De Telegraaf te versturen als het nummer waarop de politie per WhatsApp bereikbaar had moeten zijn.

Niet de eerste keer dat noodnummer is getroffen

Het is niet de eerste keer dat het noodnummer is getroffen door een landelijke storing. In 2012 lag 112 er meerdere malen uit. In juni van dat jaar lag het alarmnummer er zelfs zes uur uit.

De toenmalige minister van Veiligheid en Justitie sprak toen uit dat 112 te allen tijde bereikbaar moet zijn en dat dergelijke storingen niet meer mogen voorkomen.

Ook toen werd er een onderzoek ingesteld en werden de interne procedures aangescherpt om herhaling te voorkomen. Dat is niet gelukt.