Premier Mark Rutte vindt dat hij niets fout heeft gedaan toen hij het onafhankelijke Planbureau voor de Leefomgeving vroeg om de eerste doorrekening van het klimaatakkoord over Prinsjesdag heen te tillen. De minister-president zei woensdag in een Kamerdebat dat hij "niets vreemds" heeft gedaan.

"Als ik fouten maak, geef ik die toe. In dit dossier heb ik geen fouten gemaakt", zei de premier, die een verbeten indruk maakte. Rutte debatteerde met de Kamer naar aanleiding van berichtgeving van Nieuwsuur.

Uit documenten die in handen zijn van het actualiteitenprogramma blijkt dat Rutte het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB) gevraagd heeft om de geplande publicatie van de doorrekeningen op 13 september vorig jaar over Prinsjesdag en de daaropvolgende belangrijke Algemene Politieke Beschouwingen heen te tillen.

De premier wees in het debat op de afspraak dat de doorrekening gelijktijdig met een reactie van het kabinet zou verschijnen.

Afwijken van die lijn vond de premier "onwenselijk", omdat hij vreesde dat de Algemene Politieke Beschouwingen - het belangrijkste debat van het politieke jaar - over de klimaatcijfers zouden gaan, zonder dat het kabinet op de rapporten kon reageren.

Hoewel de opdrachtgever van de doorrekening, Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels, en minister van Economische Zaken Eric Wiebes juist wel direct wilden publiceren, zorgde de bemoeienis van Rutte er toch voor dat de doorrekeningen pas na Prinsjesdag verschenen.

'Onafhankelijkheid niet aangetast'

Rutte benadrukte woensdag dat het besluit uiteindelijk bij de planbureaus lag. Zij konden aan de geplande datum blijven vasthouden, maar kozen uiteindelijk toch voor uitstel vanwege "het grote aantal opmerkingen dat door de tafels en de departementen is geleverd".

Volgens de premier is de onafhankelijkheid van de bureaus niet aangetast door zijn optreden.

De oppositie vindt dat Rutte oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van zijn positie als premier door een dergelijk verzoek bij de planbureaus neer te leggen. Ook vinden de partijen dat het kabinet nooit invloed mag uitoefenen op onafhankelijke bureaus.

'Verdoezelen is erger dan de fout'

GroenLinks-leider Jesse Klaver zei dat het niet goed voor het draagvlak van het klimaatbeleid is als de indruk bestaat dat er informatie wordt achtergehouden of als het kabinet zich gaat bemoeien met publicatiedata van onafhankelijke rapporten. Hij wil dat het kabinet in het vervolg alle klimaatstukken naar de Kamer stuurt zodra ze af zijn.

PvdA'er Lodewijk Asscher hekelde de manier waarop Rutte met de kwestie omgaat. "Het verdoezelen is erger dan de fout", aldus Asscher.

Lilian Marijnissen (SP) was verbaasd over het verweer van Rutte. Ze wees erop dat het kabinet bij de doorrekening van het ontwerpklimaatakkoord op 13 maart van dit jaar, vlak voor de verkiezingen, nog diezelfde dag een kabinetsreactie klaar had liggen. "Als er verkiezingen voor de deur staan, kan het kabinet wel in een dag reageren", aldus Marijnissen.

PVV-leider Geert Wilders: "De cijfers zijn weggemoffeld. We zijn gepiepeld." Hij diende een motie van wantrouwen in, die alleen de steun van DENK en de Partij voor de Dieren kreeg.