De wet om de rente op studieleningen vanaf volgend studiejaar te verhogen, dreigt te sneuvelen in de Eerste Kamer. Senator Anne-Wil Duthler, die eind april uit de VVD-fractie werd gezet, dreigt het voorstel niet te steunen, zei ze maandagavond tijdens de wetsbehandeling in de Eerste Kamer.

Duthler heeft een beslissende stem. Zonder haar steun komt de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie één stem tekort voor een meerderheid. In de Tweede Kamer stemde destijds geen enkel oppositielid voor de renteverhoging.

Duthler, die de VVD-fractie moest verlaten nadat zij zakenblad Quote tevergeefs voor de rechter daagde, was erg kritisch op de voorgenomen renteverhoging. "Voor welk probleem is dit de oplossing?", vroeg de senator zich af. En tot slot: "Ik ben vooralsnog niet overtuigd van de noodzaak van dit stelsel."

Ze wacht officieel de antwoorden van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs dinsdagavond af, maar veel zal de bewindsvrouw niet kunnen bieden.

Studenten gaan gemiddeld 5.000 euro meer rente betalen

Studenten gaan in de nieuwe situatie met een gemiddelde schuld van 20.000 euro 5.000 euro meer rente betalen over hun schuld in een periode van 35 jaar. Volgens Van Engelshoven is deze stap nodig voor de houdbaarheid van het studiefinancieringsstelsel en de overheidsfinanciën op de lange termijn.

Die onderbouwing kan al maanden op veel kritiek rekenen van veel oppositiepartijen. Duthler sloot zich hier nu bij aan. "5.000 euro is en blijft veel geld", zei de parlementariër.

De rente wordt in het voorstel gekoppeld aan de tienjaarsrente die de overheid moet betalen op leningen. Nu is die gekoppeld op de veel lagere vijfjaarsrente. Duthler stipte aan dat die rente op dit moment historisch laag is. Zodra die weer stijgt, gebeurt dat ook met de studieschuld, aldus de parlementariër.

Veel ogen gericht op D66

Veel ogen waren ook gericht op D66. De partij maakt er geen geheim van dat de renteverhoging uit de koker van coalitiegenoten CDA en ChristenUnie komt. De democraten moesten er tijdens de formatie van 2017 mee instemmen. Zodra zich een mogelijkheid voordoet, gaat het voorstel van tafel, zei D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen vorige week nog.

De D66-fractie in de Eerste Kamer was ook zeer kritisch op de wet, zo bleek uit de schriftelijke vragen die de partij in voorbereiding op het debat aan Van Engelshoven stelde. Maar vooralsnog bood D66-senator Alexander Rinnooy Kan de bewindsvrouw een uitweg door te pleiten voor een onderzoek naar de effecten van de toekomstige renteverhoging in het bijzonder en het leenstelsel in het algemeen.

Hoe het debat afloopt, wordt dinsdagavond duidelijk. De Eerste Kamer stemt 4 juni over de wet.