Het is informateur Ger Koopmans en Geert Gabriëls niet gelukt om een coalitie te vormen in Limburg. In een brief gericht aan de Provinciale Staten adviseren zij een zogeheten extraparlementair college.

Het extraparlementair college zal moeten bestaan uit maximaal zeven gedeputeerden, "waarbij niet het partijlidmaatschap van de kandidaten
doorslaggevend is, maar draagvlak én bestuurlijke of inhoudelijke expertise én geschiktheid", schrijft Koopmans.

Bij deze alternatieve vorm van bestuur is er dus geen sprake van een coalitie en een oppositie, maar kunnen besluiten mogelijk worden genomen door wisselende meerderheden.

Op basis van de gesprekken die de informateur de afgelopen weken met de partijen heeft gevoerd, heeft hij geconstateerd dat er niet voldoende draagvlak is voor een traditionele coalitie.

Zo willen PvdA, D66 en GroenLinks geen coalitie vormen met Forum voor Democratie (FVD) of de PVV. Als gevolg daarvan zat een brede coalitie met linkse en rechte partijen er niet meer in.

Het CDA was in Limburg de winnende partij met negen zetels, gevolgd door FVD en PVV met beide zeven zetels.

Formateurs moeten uitgebreid collegeprogramma opstellen

Koopmans en Gabriëls stellen voor dat er een uitgebreid collegeprogramma op moet worden gesteld. Dit kan bestaan uit een portefeuilleverdeling, financiële onderbouwing en eventuele spelregels. Hiertoe zullen twee nieuwe formateurs worden benoemd.

Het programma kan worden gebaseerd op de verkiezingsprogramma's van "alle in de Provinciale Staten vertegenwoordigde partijen, de gespreksverslagen, de eerder onderschreven uitgangspunten en de suggesties vanuit de Limburgse samenleving".

De regionale omroep 1Limburg meldt dat het Limburgse parlement maandag vergadert over het voorstel.