Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) verwacht deze week te zullen aftreden als bewindsman. De aankondiging volgt nadat hem bekend is geworden dat tekortkomingen in cijfers over ernstige criminaliteit onder asielzoekers bij het ministerie bekend waren, maar niet zijn aangepast.

"De verkeerde afweging weegt politiek zwaar, zeker ook in het licht van het belang dat uw Kamer terecht aan dit onderwerp hecht", schrijft Harbers dinsdag in een Kamerbrief.

De bewindsman wil hier zo snel mogelijk, het liefst dinsdag nog, over in debat met de Kamer. "Ik ga ervan uit dat dit mijn laatste debat in deze functie zal worden", zei hij in een verklaring op zijn ministerie. Wanneer het debat plaatsvindt, wordt later op de dag bekendgemaakt.

Het gaat om cijfers in een asielrapportage. Daarin werden verdenkingen van zedendelicten, moord en pogingen tot doodslag onder de noemer 'overige' opgeschreven. Zaken als winkeldiefstal en fietsendiefstal werden wel weergegeven met precieze cijfers.

Harbers: 'Waarschijnlijk mijn laatste debat in deze functie'
104
Harbers: 'Waarschijnlijk mijn laatste debat in deze functie'

'Hier is het fout gegaan'

Harbers schrijft verder dat het van meet af aan zijn bedoeling was om "volledige openheid te geven" over de gegevens rond incidenten met asielzoekers.

"Dat is noodzakelijk want alleen door dat inzicht te bieden, kan er draagvlak blijven voor de opvang van vluchtelingen. Hier is het fout gegaan. Door de wijze van rapporteren in toptienvorm, zijn juist de ernstigste incidenten onderbelicht gebleven."

Waarschuwingen ambtenaren leidden niet tot aanpassingen

Harbers heeft de afgelopen dagen een reconstructie gemaakt van de gang van zaken. Daaruit kwam naar voren dat zijn ambtenaren op verschillende momenten waarschuwden dat de categorisering tot "vragen en opmerkingen" zouden leiden, maar dat heeft niet geleid tot aanpassingen.

"Er is dus op het ministerie onder mijn politieke verantwoordelijkheid een verkeerde afweging gemaakt", schrijft Harbers tot slot.

Met het verwachte vertrek van Harbers, verliest de VVD opnieuw een bewindsman op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ivo Opstelten, Fred Teeven en later ook Ard van der Steur traden allen af in de politieke nasleep van de Teevendeal.