De onafhankelijke commissie die moest onderzoeken of de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn eigen regels heeft overtreden om tijd te besparen, heeft vastgesteld dat er geen misstanden zijn. Wel zijn er volgens de commissie verbeterpunten.

Dat staat in een rapport dat maandag door de commissie werd gepubliceerd.

De IND gaat niet altijd goed om met bezwaarschriften en laat ook steken vallen bij het intrekken van de verblijfsvergunning van criminele asielzoekers. Van een patroon en van opzet is echter geen sprake, stelt de commissie onder leiding van topambtenaar Johan de Leeuw in het rapport.

De onafhankelijke commissie ging na of de IND zijn eigen regels overtreedt om zo tijd te besparen, zoals een klokkenluider stelde. De IND heeft veel vacatures en het werk stapelt zich op. Criminele of liegende asielzoekers zouden ten onrechte hun verblijfsvergunning hebben behouden, terwijl anderen die mogelijk ten onrechte niet zouden hebben gekregen.

Volgens het rapport onderbouwt de IND niet goed waarom de dienst de verblijfsvergunning van een asielzoeker die zich heeft misdragen niet intrekt, ook al komt het niet vaak tot zo'n intrekking. De commissie vond echter geen reden om te denken dat de IND zich er gemakkelijk van afmaakt.