De extra 5 miljard euro die het parlement aan het kabinet beschikbaar heeft gesteld, heeft vorig jaar niet voor zichtbare resultaten gezorgd. Volgens het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer is het geld "moeilijk aan het rollen" gekomen.

De Algemene Rekenkamer stelt dat twee dingen zichtbaar werden in het onderzoek: enerzijds ging de dienstverlening achteruit op plekken waar besloten was om géén extra geld uit te geven, anderzijds lukte het niet altijd om het geld uit te geven op de plekken waar juist wel was besloten om te investeren.

Een van de redenen voor het uitblijven van zichtbare resultaten is personeelsbeleid. "Het vliegwiel kan pas op gang komen als meer mensen worden aangenomen", aldus de Algemene Rekenkamer.

Door de krapte op de arbeidsmarkt ligt hier echter een "grote uitdaging". "Soms zwaaien er meer mensen af dan er nieuwe mensen bijkomen, zoals militairen bij defensie en agenten bij de politie." Hetzelfde wordt gezien in de zorg, het basisonderwijs en bij het UWV.

Lange voorbereidingstijd nodig

Van de 5 miljard euro die extra beschikbaar was gesteld, is per saldo 1 miljard euro 'doorgeschoven' naar latere jaren. Zo is het geld voor de verbetering van de infrastructuur in Nederland nog niet zichtbaar ingezet, omdat lange voorbereidingstijd nodig is.

"Onze vraag is of daar de komende jaren verandering in komt", zegt de president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser.

Minder goede dienstverlening door ICT-problemen

Uit het verantwoordingsonderzoek is ook gebleken dat het Rijk in 2018 minder goed heeft gepresteerd op het gebied van dienstverlening dan in het voorgaande jaar. Dit komt in negentien van 47 onderzochte gevallen door "onvolkomenheden" op het gebied van ICT en beveiliging van data.

Volgens de Algemene Rekenkamer is bij de Belastingdienst meer dan de helft van de systemen sterk verouderd. Hierdoor is het onderhoud duur.

Ook hier komen problemen op de arbeidsmarkt terug: "Er is een plan voor modernisering, er is geld, maar het ontbreekt aan mankracht". De vraag naar IT-personeel was volgens het onderzoek groter dan het aanbod.