Een coalitie van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP is het meest kansrijk in Overijssel volgens informateur Bart Krol. Hij overhandigde woensdag zijn advies aan fractievoorzitter van het CDA Eddy van Hijum.

"Dit is een coalitie die gekenmerkt wordt door een breed midden, waarin beide zijden van het politieke spectrum vertegenwoordigd zijn", aldus Krol.

Volgens de informateur is deze coalitie een "goede basis om een uitgestoken hand te bieden aan beide 'flanken' die tijdens de verkiezingen gewonnen hebben".

Drie weken geleden lag er nog een ander advies op tafel, namelijk een van CDA, Forum Voor Democratie (FVD), VVD, PvdA en ChristenUnie. Kort daarna stapte de PvdA uit de onderhandelingen, omdat ze een samenwerking met FVD niet haalbaar vond.

Ook coalitieopties met FVD en GroenLinks onderzocht

Krol heeft afgelopen weken wel gezocht naar een coalitie waarin FVD deelneemt, maar de combinaties bleken onvoldoende haalbaar. Ook gesprekken met GroenLinks, de andere winnaar van de verkiezingen, liepen op niets uit.

"De partijen verschillen op een aantal onderwerpen inhoudelijk dusdanig van elkaar, dat er onvoldoende vertrouwen is gebleken dat ze tot afspraken kunnen komen waar elke partij zich in de breedte voldoende in kan herkennen", aldus Krol.

Krol gaat de komende tijd verder als formateur met de vijf partijen om samen tot een collegeakkoord te komen.