Forum voor Democratie (FVD) doet niet meer mee aan de coalitieonderhandelingen voor een nieuw provinciebestuur in Zeeland, omdat de partij het niet eens zal worden met de huidige coalitiepartijen CDA, VVD, SGP en PvdA.

Volgens Ad Schenk (CDA), die afgelopen week verkennende gesprekken voerde met de partijen, zijn de ideologische en inhoudelijke verschillen tussen de partij van Thierry Baudet en de andere partijen te groot.

Zo zijn de verschillen op het gebied van klimaat en energie te groot, maar heeft FVD ook een "wezenlijk andere kijk op de rol van het provinciebestuur en heeft de partij op veel onderwerpen nog geen standpunt geformuleerd", aldus Schenk, oud-wethouder van Borsele.

Deze kwesties zijn voor Schenk de belangrijkste redenen te concluderen dat een coalitie met FVD weliswaar niet onmogelijk is maar wel "een langdurig en complex traject zal vergen waarin ik serieuze afbreukrisico’s zie voor alle partijen".

Hij adviseert CDA-lijsttrekker Jo-Annes de Bat daarom om de onderhandelingen te starten met VVD, SGP en PvdA.

Na de paasdagen beginnen de formatiebesprekingen. De Bat zal als vertegenwoordiger van de grootste partij zelf de rol van informateur op zich nemen.

FVD ook in zeven andere provincies niet meer aan onderhandelingstafel

In tien provincies is het na verkennende gesprekken inmiddels duidelijk welke partijen mogelijk een coalitie kunnen vormen. In zeven van de tien provincies doet FVD op advies van de informateur niet meer mee met de onderhandelingen.

Zo stelt informateur Roelie Goettsch van Drenthe dat een coalitie met Forum "niet realistisch" is. En Hans Smits, die de verkennende gesprekken leidde voor Noord-Holland, waar FVD zelfs de grootste partij werd, stelde ook dat een coalitie met FVD "niet haalbaar" is.

In de meeste provincies is klimaat een heikel punt. Het standpunt van FVD ligt op dit gebied ver weg van die van andere partijen.

Alleen in Zuid-Holland en Overijssel doet FVD nog mee met de onderhandelingen. Donderdag werd bekend dat de PvdA in Overijssel hierdoor uit de onderhandelingen is gestapt.

In twee provincies nog geen duidelijkheid

In twee provincies is het nog niet duidelijk welke partijen met elkaar rond de tafel gaan zitten. In Flevoland zijn vorige week de stemmen opnieuw geteld en lopen de verkennende gesprekken nog.

In Limburg zijn de verkennende gesprekken ook nog bezig. De Limburger schrijft dat de informateurs deze week bekend hebben gemaakt dat zij de huidige coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en D66 zien "als het motorblok van het nieuwe provinciebestuur".

Wel zal dit nog moeten worden uitgebreid met minimaal één partij. De gesprekken met FVD lopen nog. Ook in Flevoland is het CDA in gesprek met FVD.

Zo slaagde Forum voor Democratie erin heel snel te groeien
255
Zo slaagde Forum voor Democratie erin heel snel te groeien