Er komt meer onderzoek naar de gezondheidsrisico's van zogenoemde burn pits, schrijft minister Ank Bijleveld (Defensie) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn tot nu toe 278 meldingen binnengekomen van militairen die denken ziek te zijn geworden door vuilverbrandingen op missies of zich zorgen maken over de kwestie.

De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar een mogelijk verband tussen burn pits en gezondheidsklachten.

Vooralsnog kan volgens de minister niet worden vastgesteld dat de militairen ziek zijn geworden door de burn pits. Defensie verbrandde afval in zulke verbrandingskuilen in de open lucht. Daarbij kwamen giftige gassen vrij.

De minister wil daarom meer onderzoek laten uitvoeren. Hoelang dit in beslag gaat nemen, is niet bekend.

Meldingen toegenomen door media-aandacht

Begin februari werd door Bijleveld een meldpunt ingesteld naar aanleiding van vier bij het ministerie binnengekomen meldingen. Sindsdien is het aantal opgelopen tot 278 meldingen.

"Ik zie daarbij dat de melders, die gemiddeld 126 dagen zijn uitgezonden, hoofdzakelijk zijn uitgezonden naar Afghanistan, Irak of voormalig Joegoslavië, waarbij het merendeel van de melders (69 procent) nog werkt bij Defensie", schrijft Bijleveld.

De meeste meldingen, 37 procent, zijn binnengekomen naar aanleiding van de aandacht in de media. 28 procent van de militairen die een melding hebben gemaakt, deed dat vanwege gezondheidsklachten.