De bevoegdheid van staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid om in schrijnende gevallen een verblijfsvergunning te geven aan asielzoekers verdwijnt per 1 mei. Harbers heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven.

De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgt na 1 mei de mogelijkheid een verblijfsvergunning voor beperkte tijd aan asielzoekers toe te kennen. Dan moet wel sprake zijn van een schrijnende situatie. De bevoegdheid van de IND geldt tot een rechterlijke uitspraak in hoger beroep.

Dat de zogeheten discretionaire bevoegdheid van Harbers geschrapt zou worden was al eerder door de regeringspartijen afgesproken in het akkoord over het kinderpardon dat de coalitie in januari sloot.

In het besluit van Harbers staat dat prikkels die het verblijf in Nederland verlengen, verminderd moeten worden. Nu houdt een vreemdeling hoop op een verblijfsvergunning tot het allerlaatste moment door de discretionaire bevoegdheid. "Dat leidt er mede toe dat het verblijf wordt gerekt", aldus Harbers.

'Discretionaire bevoegdheid zorgde voor onnodige onzekerheid'

Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie is blij met de uitwerking van de afspraken over het kinderpardon. De discretionaire bevoegdheid zorgde er volgens hem voor dat de onzekerheid onnodig lang bleef bestaan, doordat ze pas aan het einde van de procedure in beeld kwam. Onder de nieuwe regels kan al meteen een beroep worden gedaan op schrijnende omstandigheden.

VluchtelingenWerk Nederland is niet tevreden. De barmhartigheid verdwijnt volgens de organisatie uit het asielbeleid.