"Statiegeld op blikjes is een ander vraagstuk dan dat van plastic flesjes", zei Van Veldhoven donderdag in de Tweede Kamer tijdens een debat over de circulaire economie. "Bij plastic gaat het ook over onze gezondheid, daarom heeft dat voor mij prioriteit", aldus de bewindsvrouw.

Het opruimen van blikjes wordt geschaard onder een bredere aanpak van zwerfafval dat periodiek zal worden gemonitord en waarover de Kamer zal worden geïnformeerd.

Van Veldhoven heeft afspraken met het bedrijfsleven gemaakt om plastic verpakkingen terug te dringen. Het doel is dat er eind volgend jaar tot 90 procent minder plastic flesjes in het zwerfafval terugkomen, ook moet 90 procent van de kleine flesjes worden hergebruikt. Lukt dat niet, dan wordt in 2021 statiegeld op de flesjes ingevoerd.

GroenLinks noemt nieuwe regels 'slap aftreksel'

Oppositiepartijen zijn ontevreden over deze aanpak en willen dat Van Veldhoven ook statiegeld op blikjes gaat invoeren of daar in ieder geval voorbereidingen voor treft, zodat wetgeving snel ingevoerd kan worden.

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger vindt dat Van Veldhoven een "arbitraire knip" maakt door alleen in te zoomen op flesjes. Blikjes worden volgens haar onterecht ondergebracht in een bredere aanpak van zwerfvuil.

Tevergeefs vroeg Kröger meerdere keren de optie open te houden om de invoering van statiegeld op blikjes te overwegen. Kröger wees Van Veldhoven er nog op dat wetenschappers verwachten dat het gebruik van blikjes zal toenemen als flesjes door statiegeld duurder worden. Zo verschuif je het probleem en blijft het zwerfvuil liggen.

Al met al noemde ze de huidige aanpak van de staatssecretaris "een slap aftreksel". Ook de SP, PvdA en Partij voor de Dieren (PvdD) vroegen om de invoering van statiegeld op blikjes.

De partijen zagen zich gesteund door een eerdere oproep van koepelorganisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Gemeenten krijgen namelijk in de praktijk het meest te maken met zwerfafval.

Gemeenten verwachten dat bedrijven massaal overstappen op blikjes, omdat plastic duurder wordt en vragen daarom om wetgeving die statiegeld op blikjes en kleine petflessen mogelijk maakt. "En neem dan gelijk ook de grote flessen mee die nu nog op vrijwillige basis worden ingezameld", schreef de VNG in een brief aan de Tweede Kamer.

Coalitie wil dat Van Veldhoven tijd krijgt om plannen uit te voeren

Maar Van Veldhoven liet zich niet overtuigen. Ze wees ook nog op een compliment van de Europese Commissie over hoe het kabinet de problemen met plastic afval wil aanpakken. Ze ziet het juist als winst dat er na dertig jaar praten en overleggen nu eindelijk doelen zijn opgesteld en er mogelijk actie wordt ondernomen.

De coalitie geeft Van Veldhoven graag de tijd om haar plannen uit te voeren. "Natuurlijk is het asociaal dat mensen hun afval weggooien, maar de staatssecretaris is ermee bezig. Die ruimte gun ik haar", zei CDA-Kamerlid Agnes Mulder. Jessica van Eijs (D66) wil ook minder blikjes in de berm, maar vroeg zich af of de invoering van statiegeld de beste manier is om dit te bereiken.

De ChristenUnie was vanuit de coalitie nog het toeschietelijkst. Kamerlid Carla Dik-Faber had graag gezien dat Van Veldhoven voorbereidingen zou treffen voor de invoering van statiegeld op blikjes.

Dit kabinet heeft de ambitie uitgesproken dat Nederland over ruim tien jaar de helft minder grondstoffen zal gebruiken door materialen te recyclen. In 2050 moet vervolgens het doel van een volledig circulaire economie zijn gehaald.

"Het wetsvoorstel wat er nu ligt, is het wetsvoorstel wat er nu ligt", zei Van Veldhoven tot slot. Om daar nu nog aanpassingen in door te voeren, zal alleen maar tot vertraging leiden, aldus Van Veldhoven.