Voor het experiment met de gereguleerde wietteelt worden tien telers aangewezen die voor de productie van hennep moeten gaan zorgen. Om tot een breed aanbod te komen, moeten er ook tien verschillende soorten hennep worden geteeld.

Dat staat in de spelregels voor de partijen die meedoen met de regulering van wietteelt, zoals telers, coffeeshops en gemeenten, die ministers Bruno Bruins (Medische Zorg) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) donderdag naar het parlement stuurden.

Het experiment zou vier jaar duren, met een afbouwperiode van een half jaar. Het kabinet heeft nu besloten ook een overgangsfase vooraf in te bouwen, zodat coffeeshops aan het experiment kunnen wennen. Bovendien is het niet realistisch om het assortiment in één nacht te vervangen, vindt het kabinet.

Vanwege de duur van het experiment moet een volgend kabinet beslissen of ermee wordt doorgegaan.

Coalitie wil criminaliteit rond wietteelt terugdringen

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie spraken in het regeerakkoord af een experiment met de regulering van de teelt en verkoop van wiet op te zetten. Het plan komt uit de koker van D66; de partij had voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zelf al een wetsvoorstel ingediend.

De partijen zijn het erover eens dat het huidige gedoogbeleid tot onwenselijke situaties leidt. In dit systeem is de teelt van wiet verboden, maar wordt de verkoop onder voorwaarden door de vingers gezien.

De coalitie hoopt met het experiment de criminaliteit rondom de wietteelt terug te dringen, en het moet zo eenvoudiger worden om coffeeshops belasting te laten betalen. Er is volgens de partijen ook geen controle op de kwaliteit van de wiet, wat mogelijk een gevaar voor de volksgezondheid vormt.

Is het wietexperiment gedoemd om te falen voordat het begint?
117
Is het wietexperiment gedoemd om te falen voordat het begint?

Gemeenten besluiten nog of ze meedoen

Het experiment wordt zoals eerder aangekondigd in maximaal tien gemeenten uitgevoerd. Gemeenten kunnen vanaf 23 april laten weten of ze mee willen doen aan het experiment.

Binnen die gemeenten moeten alle coffeeshops verplicht meedoen, met het oog op de meetbaarheid van de resultaten. Ook moeten de coffeeshops en de aangewezen telers een kloppende en transparante administratie bijhouden.

De telers worden verantwoordelijk voor de verdere verwerking, verpakking en het vervoer van hennep en wiet.

De Tweede Kamer stemde in januari met een grote meerderheid in met het wetsvoorstel; alleen PVV, DENK en SGP waren tegen. De Eerste Kamer moet er nog over debatteren.