Het kabinet trekt miljoenen uit om grotere waterbassins aan te leggen zodat Nederland bij nieuwe droge zomers de tekorten van vorig jaar bespaard blijft. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vrijdag bekendgemaakt.

De minister trekt 7 miljoen euro extra uit, onder meer om in zandgebieden water op te slaan. Hierdoor kan het grondwater bij nieuwe periodes van droogte tijdig aangevuld worden. Ook gaat er geld naar het tegengaan van verzilting van de bodem en het monitoren van de verdamping.

Waterschappen en provincies zullen nog "een veelvoud" van dat bedrag bijleggen om de opslag in zandgebieden te realiseren.

Tijdens de droge zomer van 2018 zakte het grondwaterpeil zo ver, dat boeren maar ook natuurbeheerders en huizenbezitters in de problemen kwamen.

Het grondwaterpeil in de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland was sterk gedaald. Ook het binnendringende zoute zeewater vormde een probleem voor het drinkwater en de landbouw.

De droogte leidde afgelopen zomer ook tot problemen voor de scheepvaart. Van Nieuwenhuizen kondigde ook aan dat Rijkswaterstaat gaat onderzoeken hoe binnenvaartschippers kunnen worden geïnformeerd over de verwachte waterstanden. Daarnaast worden mogelijkheden verkend om rivieren bevaarbaar te houden tijdens droge zomers, bijvoorbeeld door rivierbodems uit te baggeren.