De Tweede Kamer debatteert woensdag met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) over de vernietigende conclusies uit de rapporten in de zaak-Anne Faber. Verschillende organisaties hebben grove fouten gemaakt in het traject van Michael P., die Faber verkrachtte en doodde.

woensdag 3 april 2019 om 16:46
Daarmee sluiten wij dit liveblog. Lees hier het verslag van het debat.

Wij wensen je een fijne avond!
woensdag 3 april 2019 om 16:44
Er wordt nu alleen nog gestemd over de motie van wantrouwen van de PVV. Als het vertrouwen in een bewindspersoon wordt opgezegd, moet dat altijd direct na het debat gebeuren. De overige moties worden donderdag in stemming gebracht.

Zoals al tijdens het debat duidelijk werd, steunt alleen DENK de PVV-motie en die is daarmee verworpen.
woensdag 3 april 2019 om 16:37
Helemaal aan het einde van het debat bedankt Arib de nabestaanden van Joost Wolters en Anne Faber die vandaag aanwezig waren bij het debat. "Het moet erg moeilijk voor u zijn geweest", zegt de Kamervoorzitter en wenst ze sterkte toe. Dekker, Arib en enkele Kamerleden lopen nog even naar ze toe achter in de plenaire zaal.
woensdag 3 april 2019 om 16:09
Tot zover de tweede inbreng van de Kamer en de moties. Er wordt weer even geschorst voordat Dekker gaat reageren.
woensdag 3 april 2019 om 16:05
GroenLinks steunt Dekker eveneens, maar houdt logischerwijs een vinger aan de pols in het vervolgtraject.
woensdag 3 april 2019 om 15:59
DENK steunt, zoals eerder al aangekondigd, de motie van wantrouwen van de PVV.
woensdag 3 april 2019 om 15:51
De PVV dient een motie van wantrouwen in tegen Dekker, maar zal geen meerderheid halen.
woensdag 3 april 2019 om 15:42
SP'er Van Nispen ziet dat er grote fouten zijn gemaakt en harde conclusies zijn getrokken. "Wanneer gaan er echt dingen veranderen?", vraag hij zich af. 

Er volgen geen moties van Van Nispen, maar het kan wel zijn dat hij er een aantal van zijn collega's mede heeft ondertekend.
woensdag 3 april 2019 om 15:38
Het debat wordt hervat. Kuiken (PvdA) concludeert dat deze zaak niet op zichzelf staat. Ze wil op korte termijn resultaten zien van Dekker. Dat betekent geen motie van wantrouwen van de sociaaldemocraten.
woensdag 3 april 2019 om 15:27
Dekker is klaar met de beantwoording van de vragen in zijn eerste termijn. De Kamerleden mogen beginnen aan hun tweede, afrondende deel waarin moties ingediend kunnen worden. Dat gebeurt na tien minuten schorsen.
woensdag 3 april 2019 om 14:44
PVV'er Markuszower hekelt nog steeds de informatie die de PI Vught aan de kliniek in Den Dolder heeft overgedragen.

De PI meldde: "Hij doet het prima, is psychisch stabiel, goed begeleidbaar, gaat keurig naar zijn dagbesteding en therapieën, geeft negatieve urinetests en is intrinsiek gemotiveerd. Het is een jongen waar je echt geen problemen mee krijgt, dat kun je [hem accepteren] gerust doen, het is echt een modelpatiënt."

De directeur van de PI Vught moet worden ontslagen, vindt Markuszower. Maar Dekker herhaalt zijn eerdere antwoord op dit punt: "Ik ben politiek verantwoordelijk." Wel noemt hij het "onnavolgbaar" dat de PI Vught het over een modelpatiënt had.
woensdag 3 april 2019 om 14:32
Dekker erkent dat de overheid is tekortgeschoten en dat er sprake was van "een aaneenschakeling van fouten".
woensdag 3 april 2019 om 14:13
Het kunnen weigeren van een onderzoek naar het opleggen van tbs noemt Dekker "een doorn in het oog". Er wordt daarom al geruime tijd gewerkt aan nieuwe wetgeving. Michael P. weigerde in 2011 mee te werken aan een psychisch onderzoek. Zonder rapport legt een rechter vaak geen tbs op.
woensdag 3 april 2019 om 14:01
PvdA en GroenLinks blijven hameren op het gevoel van urgentie bij het ministerie in het algemeen en bij Dekker in het bijzonder om orde op zaken te stellen. 

Dekker geeft toe dat er "weeffouten" zijn, maar hij benadrukt nogmaals dat het gevoel van urgentie er wel degelijk is.
woensdag 3 april 2019 om 13:37
Kuiken vraagt zich af of er bewust informatie over Michael P. is achtergehouden, zodat hij geplaatst kon worden in de kliniek in Den Dolder. Maar dat is niet het geval, benadrukt Dekker. "Het is een reeks aan inschattingsfouten en geen kwade opzet."

Wel valt er volgens hem nog veel te winnen bij de kliniek wat betreft transparantie over gemaakte fouten.
woensdag 3 april 2019 om 13:24
Dekker beantwoordt vragen van CDA'er Van Toorenburg en SP'er Van Nispen. (Foto: ANP)
woensdag 3 april 2019 om 13:19
Van Toorenburg (CDA) snapt niet dat het nog steeds niet mogelijk is om mensen te dwingen mee te werken aan een onderzoek voor tbs-behandeling. Daar wordt al tien jaar over gesproken.

Volgens Dekker kost het tijd om dit zorgvuldig te behandelen. In mei van dit jaar wordt een wet om dit mogelijk te maken naar de Tweede Kamer gestuurd, in september kan de regelgeving vervolgens in werking treden.
woensdag 3 april 2019 om 13:13
PvdA'er Kuiken ziet te veel "de bestuurder" Dekker en vraagt zich af of het debat zin heeft. "Het zijn niet alleen menselijke fouten", aldus Kuiken. Er zit iets niet goed in het systeem, vindt ze. "Ik wil de erkenning waar de fouten zijn gemaakt en wat er op de korte termijn gaat gebeuren."
woensdag 3 april 2019 om 13:10
Is er op het ministerie van Justitie en Veiligheid voldoende urgentie? Groothuizen (D66) twijfelt daaraan, omdat er twee keer eerder over een soortgelijke zaak is gedebatteerd.

"Dit is een van mijn belangrijkste opdrachten in mijn ministerschap", zegt Dekker, die vindt dat de urgentie er is bij hem en zijn zijn ambtenaren. "Ik wil deze klus afmaken. Het is mijn eer te na om dit te laten versloffen. Ik ben tot in mijn tenen gemotiveerd om tempo te maken en hier wat aan te doen."
woensdag 3 april 2019 om 12:59
PVV'er Markuszower is verbaasd dat Dekker de leidinggevenden van de gevangenis in Vught en de kliniek in Den Dolder, waar veel fouten werden gemaakt in het behandelingstraject van Michael P., niet heeft ontslagen. Dekker antwoordt echter dat hij verantwoordelijk is voor de instanties die onder zijn ministerie vallen.
woensdag 3 april 2019 om 12:54
Als er nog een keer iets gebeurt, en die kans is er, zal het onderwerp waar moet worden samengewerkt tussen verschillende instanties blijven terugkeren, zegt Dekker. Dat wordt pijnlijk duidelijk in dit debat en bij de onderzoeken naar de moorden op Els Borst (2014) en Joost Wolters (2017).
woensdag 3 april 2019 om 12:44
Dekker denkt hardop na over hoe hij "aan de voorkant" van de justitieketen kan zien waar en wanneer het fout gaat. "Banken hebben stresstesten om te zien of ze sterk genoeg zijn", aldus de bewindsman. Zoiets is ook denkbaar op zijn terrein.
woensdag 3 april 2019 om 12:41
PvdA en GroenLinks willen meer duidelijkheid over hoe Dekker de verbeteringen doorvoert. De bewindsman wil naast dat hij zelf de Kamer periodiek informeert, ook externe partijen gebruiken. "Vreemde ogen dwingen."
woensdag 3 april 2019 om 12:38
Dekker wil uit de verschillende zaken uit het verleden lessen trekken voor de toekomst. Zodoende wordt er in het debat ook meerdere keren verwezen naar de moord op Joost Wolters door Philip O., een psychiatrisch patiënt die al eerder meerdere keren geweld had gebruikt, maar niet de goede behandeling door de juiste instanties kreeg.

De betrokken instanties moeten beter samenwerken, is steeds weer de belangrijkste conclusie nadat een psychiatrisch patiënt iemand heeft gedood.
woensdag 3 april 2019 om 12:33
Er moet wat Dekker betreft standaard gekeken worden naar de fouten die worden gemaakt in de justitieketen. De bewindsman hoopt dat het debat daar over zal gaan.

SP en SGP willen weten waar nou de belangrijkste zorg zit voor Dekker. Voor hem is dat óf en hóé de maatregelen die zijn aangekondigd in de praktijk zullen werken. Daarom wil Dekker de Kamer hier periodiek over informeren.
woensdag 3 april 2019 om 12:22
De vraagt knaagt aan Dekker of Anne Faber nog geleefd had als er geen fouten waren gemaakt. Die vraag is niet te beantwoorden, concludeert hij.

Wel is de overheid tekortgeschoten. "Dit had niet mogen gebeuren. Ik ben verantwoordelijk en voel die verantwoordelijk in iedere vezel."

Dekker wil er "alles aan doen" om de gemaakte fouten te voorkomen. "100 procent veiligheid is niet te garanderen, maar we moeten er wel alles aan doen om dat na te streven."
woensdag 3 april 2019 om 12:20
Minister Dekker begint aan zijn beantwoording. "De rapporten schetsen een pijnlijk beeld. Zij leven iedere dag met het pijnlijke verdriet, en nu krijgen zij dit voor hun kiezen." Daarom heeft Dekker ook zijn excuses aangeboden.
woensdag 3 april 2019 om 12:17
Inmiddels zitten de nabestaanden van Anne Faber weer achter in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.
woensdag 3 april 2019 om 12:03
Kamervoorzitter Arib schorst voor vijftien extra minuten waardoor het debat om 14.15 uur wordt hervat.
woensdag 3 april 2019 om 12:02
Kamervoorzitter Arib roept FVD'er Hiddema tot de orde nadat laatstgenoemde gruwelijke details van een verkrachting door P. uit 2010 in de Kamer besprak. (ANP)
woensdag 3 april 2019 om 11:05
FVD'er Hiddema voegt nog toe dat de directeuren van de gevangenis in Vught en de kliniek in Den Dolder moeten opstappen. Minister Dekker kan wat hem betreft aanblijven.

Daarmee zijn alle partijen klaar met hun inbreng. Er wordt tot 14.00 uur geschorst, daarna begint Dekker aan de antwoorden op de vragen die door de Tweede Kamerleden zijn gesteld.
woensdag 3 april 2019 om 10:46
Theo Hiddema (Forum voor Democratie) uit in detail hoe P. in 2010 twee meisjes heeft verkracht. Dat gaat voor de VVD en de Partij voor de Dieren te ver. De nabestaanden van Anne Faber, die door P. is gedood, zitten namelijk in de zaal.

De "gruwelijke details" behoren in de rechtbank, niet in het parlement, zegt Femke Merel van Kooten-Arissen (PvdD). Uiteindelijk grijpt ook Kamervoorzitter Khadija Arib in. 

Hiddema wilde aantonen wat voor "een beest" P. is en dat de kliniek in Den Dolder dat ook had moeten weten, als ze daar het vonnis uit 2011 hadden gelezen.
woensdag 3 april 2019 om 10:37
De ChristenUnie en de Partij voor de Dieren stellen de vraag die bij meerdere partijen leeft: hoe gaat minister Dekker voorkomen dat de gemaakte fouten in de zaak-Anne Faber in de toekomst worden herhaald?
woensdag 3 april 2019 om 10:21
Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) vindt dat er "gruwelijke fouten" zijn gemaakt. De grootste fout is volgens haar dat P. verlof kreeg en naar buiten mocht, zonder dat er een risico-analyse werd gemaakt. 

Er ging ook veel mis bij de overdracht van de gevangenis naar de kliniek. Hierbij moet ook worden gekeken naar de eigen verantwoordelijkheid van de werknemers bij de instellingen, stelt Buitenweg.

Voor de zogenaamde intake van P. werd niet betaald, blijkt uit de onderzoeken, waardoor de kliniek in Den Dolder niet wist wie ze precies in huis hadden. "Maar er is ook zoiets als common sense", aldus de GroenLinkser."
woensdag 3 april 2019 om 10:09
Maarten Groothuizen (D66) kan zich vinden in het feit dat Dekker de aanbevelingen en de conclusies uit de rapporten overneemt.

De moordenaar van oud-D66-minister Els Borst had ook behandeld moeten worden, zegt Groothuizen, maar ook dat gebeurde net als bij P. niet. 

"Is de werkdruk niet te hoog? Is de verantwoordingsbureaucratie niet te ver doorgeslagen? Zijn er te veel regels?", wil de D66'er van Dekker weten.
woensdag 3 april 2019 om 10:05
Azarkan roept minister Dekker op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en af te treden. De DENK-politicus dient overigens geen motie van wantrouwen in, wat ook niet gebruikelijk is in het eerste deel van het debat.
woensdag 3 april 2019 om 10:02
Azarkan noemt de drie rapporten over de zaak-Anne Faber "onthutsend". "Hoe hadden de functionarissen en de minister anders kunnen en anders moeten handelen?"
woensdag 3 april 2019 om 09:58
Het debat is voor korte tijd geschorst. Farid Azarkan van DENK mag straks beginnen aan zijn inbreng.
woensdag 3 april 2019 om 09:47
Farid Azarkan (DENK) denkt dat er door de bezuinigingen fouten zijn gemaakt. In 2014 stemde het CDA, toen nog in de oppositie, tegen de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid, omdat de partij het "onverantwoord" vond. Inmiddels is er meer geïnvesteerd in de forensische zorg, zegt Van Toorenburg.
 
Markuszower debatteert nog met het CDA over het nut en noodzaak van hogere straffen. De PVV is daar voorstander van, maar Van Toorenburg gelooft in het systeem van gevangenisstraf én de mogelijkheid van tbs ernaast.
woensdag 3 april 2019 om 09:37
CDA'er Van Toorenburg betrekt eveneens de moord op Joost Wolters bij dit debat om aan te tonen dat het geen incident is.

Waarom kreeg P. geen tbs opgelegd na de verkrachtingszaak in 2010? Waarom was het dossier van de kliniek in Den Dolder waar P. aan zijn terugkeer werkte niet in orde? Waarom opereerden de betrokkenen bij P.'s traject zo voorzichtig?
woensdag 3 april 2019 om 09:28
Henk Krol van 50PLUS wil weten waarom Dekker de vrijheden van 24 gedetineerden pas heeft ingetrokken nadat de rapporten vorige week werden gepubliceerd. "Probeerde de minister soms zijn eigen hachje te redden?" 

Krol hint op het wegsturen van Dekker. "Ministeriële verantwoordelijkheid is niet afhankelijk van één persoon." Hij doelt er daarmee op dat Dekker na de moord op Faber aantrad als minister.
woensdag 3 april 2019 om 09:19
Als het aan Markuszower ligt, had P. de rest van zijn leven in de gevangenis moeten zitten na die eerste verkrachtingen, dan was de moord op Faber niet gepleegd.

Maar dat vindt Madeleine van Toorenburg (CDA) te makkelijk. "We kunnen niet iedereen die een vreselijk delict pleegt de rest van zijn leven vastzetten." Met terbeschikkingstelling (tbs) kan iemand overigens langer vast worden gehouden dan met de gevangenisstraf die is opgelegd, aldus Van Toorenburg.
woensdag 3 april 2019 om 09:15
Gidi Markuszower (PVV) vindt het "afschuwelijk" dat het systeem volgens hem "zo verrot is." Had Dekkers voorganger, de huidige VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, dit kunnen voorkomen?

Michael P. had in 2010 twee jonge vrouwen verkracht. Daar kreeg hij "slechts" zeven jaar gevangenisstraf voor. Daarna kreeg kreeg P. ook nog onterecht allerlei vrijheden. Dekker en zijn voorganger moeten zich schamen, vindt Markuszower.
woensdag 3 april 2019 om 09:06
Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) wil van Van Wijngaarden horen wat hij verwacht van zijn partijgenoot minister Dekker.

Van Wijngaarden wijst erop dat alle conclusies en aanbevelingen uit de rapporten worden overgenomen. "Dat zijn geen lege hulzen, maar forse maatregelen." Er worden volgens de VVD'er lessen getrokken.
woensdag 3 april 2019 om 09:01
Van Nispen interrumpeert Van Wijngaarden. De SP'er wijst weer op de bezuinigingen in de forensische zorg die zijn doorgevoerd onder het bewind van de liberalen. Hij hoopt dat de VVD ook daarnaar kijkt, zodat "mensen goed en zorgvuldig hun werk kunnen doen".
woensdag 3 april 2019 om 08:53
Jeroen van Wijngaarden (VVD) zet er vooral op in dat veiligheid boven privacy gaat. In het geval van de zaak-Anne Faber kon Michael P. bijvoorbeeld zelf beslissen wat er wel en niet in zijn dossier kwam te staan bij de overdracht van de gevangenis naar de kliniek.
woensdag 3 april 2019 om 08:42
Familie en nabestaanden van Anne Faber tijdens het debat in de Tweede Kamer. (Foto: ANP)
woensdag 3 april 2019 om 08:41
Ook Kees van der Staaij (SGP) heeft veel vragen. "Je kunt niet anders concluderen dan dat er iets grondig mis is", zegt hij.

Straf mag volgens de SGP'er niet veranderen in zorg. "Hoe kan het vertrouwen dat de bescherming van de burger serieus wordt genomen verbeteren?"