Het veranderen van namen van ministeries en het opnieuw verdelen van de taken tussen de departementen kost het huidige kabinet naar schatting zo'n 31,7 miljoen euro. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit een onderzoek van de Auditdienst Rijk, onderdeel van het ministerie van Financiën.

Met de komst van het kabinet-Rutte III kregen enkele ministeries een nieuwe naam. Een deel van de departementen kreeg er nieuwe taken bij, andere ministeries moesten juist taken afstoten.

De meeste kosten worden volgens de Volkskrant gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat in 2017 werd opgericht. Deze naamswijziging kostte 26,3 miljoen euro. De taken van dit ministerie vielen de afgelopen zeven jaar onder Economische Zaken.

Het omdraaien van de twee woorden van het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat vanaf dit kabinet Justitie en Veiligheid heet, kostte ruim 2 miljoen euro.

Alle naamswijzigingen zijn in mei volledig afgerond, meldt de Volkskrant. Het kabinet-Rutte III trad aan op 26 oktober 2017. De kosten kunnen mogelijk nog oplopen, stelt de Auditdienst Rijk in een voorlopige rapportage.