De Tweede Kamer debatteert donderdagavond over de doorrekeningen van de plannen uit het conceptklimaatakkoord. Een ruime meerderheid stemde in met het verzoek daartoe van GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Woensdag presenteerden het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de kosten en effecten van de conceptplannen van het klimaatbeleid.

Daaruit bleek dat de gewenste CO2-reductie van 49 procent in 2030 waarschijnlijk niet gehaald zal worden met het pakket aan maatregelen.

Daarnaast vallen de kosten voor de burger (3 miljard euro) hoger uit dan voor het bedrijfsleven (2 miljard euro), blijft het aandeel van de sector industrie achter en zullen de laagste inkomens, zonder uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden, er zonder koopkrachtreparatie het meest op achteruitgaan.

Nog niet bekend hoe kabinetsplannen eruit komen te zien

Hoewel het kabinet pas in april met een officiële kabinetsreactie zou komen, namen premier Mark Rutte en klimaatminister Eric Wiebes alvast een voorschot op de maatregelen: de verhoging van de energiebelasting voor huishoudens wordt teruggedraaid en er komt toch een CO2-heffing voor bedrijven.

"We willen de belasting voor huishoudens verlagen en die voor bedrijven verhogen", zei de premier in een toelichting.

Hoe de plannen er exact uit komen te zien, is nog niet bekend. Zo is nog niet duidelijk met hoeveel de energienota zal dalen en is ook nog niet duidelijk wat de hoogte van de CO2-taks zal zijn.

Het kabinet zal dat na de verkiezingen bekendmaken.

Coalitie stoort zich aan houding Klaver

Partijen als PvdA en GroenLinks zijn blij met de aangekondigde maatregelen. Zij opperden, net als D66 en ChristenUnie, bijvoorbeeld een belasting op CO2. "Ik zie dat onze politieke opponenten onze kant op komen, dat is winst", aldus Klaver. Hij heeft de coalitie, die bij de verkiezingen naar alle waarschijnlijkheid de meerderheid in de senaat zal verliezen, opgeroepen tot een "klimaatformatie" waarbij GroenLinks bereid is de groene plannen in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen.

Dat voorstel werd vrij snel afgewezen. "De vorige verkiezingen waren klimaatverkiezingen, de vorige formatie was een klimaatformatie", zegt Rob Jetten (D66) tegen BNR. "GroenLinks is twee keer weggelopen." CDA-leider Sybrand Buma past ervoor om met Klaver "in een achterkamer te gaan zitten".

Het debat begint donderdag rond de klok van 19.20 uur.