Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft dinsdag gestemd voor een verbod op discriminatie van transgenders en intersekse personen. Alleen de fracties van PVV en SGP stemden tegen het wetsvoorstel.

Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) dienden een voorstel in voor de wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb).

Deze wet verbiedt discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

Door de stemming in de Eerste Kamer wordt discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken verboden. Hiermee willen de initiatiefnemers benadrukken dat de Awgb van toepassing is op het "volledige spectrum aan variaties van de discriminatiegrond geslacht".

Het voorstel werd in juli 2018 al gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer. Ook toen stemden alleen de SGP en PVV tegen. Tijdens een debat op 5 maart werd al duidelijk dat de Eerste Kamer vóór het verbod zou stemmen.

Belangenorganisaties: 'Prachtige overwinning'

"Dit is een prachtige overwinning voor transgenders en intersekse personen", vinden de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID), Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC Nederland.

De belangenorganisaties stellen dat de wetswijziging hard nodig is, omdat transgenders en intersekse personen vaak te maken krijgen met discriminatie.

Het is nog niet duidelijk wanneer de wetswijziging precies wordt doorgevoerd. Volgens de organisaties beschermt de Awgb vanaf dat moment ook andere groepen, waaronder non-binaire, androgyne, agender, genderqueer, genderfluïde en polygender personen.