Provincies waren de afgelopen vijf jaar bijna 8 miljoen euro kwijt aan wachtgeld voor oud-gedeputeerden, heeft EenVandaag berekend op basis van cijfers van alle provincies.

EenVandaag vroeg alle twaalf provincies om gegevens over de wachtgelduitkering in de periode van 2014 tot en met 2018. De provincies gaven in die vijf jaar 7.717.616 euro uit aan oud-gedeputeerden.

In totaal ontvingen 76 voormalige provinciebestuurders een uitkering. Gemiddeld kregen zij iets meer dan 100.000 euro per persoon.

De provincie Flevoland was met bijna 1,5 miljoen euro het meeste kwijt aan wachtgelduitkeringen. Flevoland betaalde met ruim 375.000 euro het hoogste bedrag. Ook de gemiddelde uitkering was in die provincie met 208.750 euro het hoogst.

Ook Limburg was meer dan 1 miljoen euro kwijt. Waar Flevoland dat verdeelde over zeven ex-bestuurders, droeg Limburg wachtgeld af aan dertien oud-gedeputeerden.

Een jaar geleden zocht EenVandaag uit hoeveel wachtgeld de afgezwaaide Haagse politici ontvingen. In een periode van vijf jaar werd bijna 20 miljoen euro uitgekeerd.