In vrijwel alle gemeentelijke collegeprogramma's voor 2018 tot 2022 is aandacht voor sport. Meer dan eerst is sport ook nadrukkelijk verweven met andere beleidsterreinen, zoals gezondheid en duurzaamheid.

Drie kwart van de gemeenten heeft een aparte sportparagraaf opgenomen in het collegeprogramma. Dat concludeert het Mulier Instituut na een analyse van de collegeprogramma's van 104 Nederlandse gemeenten.

Meer dan in 2010 en 2014 is sport in beeld bij andere beleidsterreinen. Drie kwart van de gemeenten benoemt sport bij het bespreken van een ander terrein, zoals de participatiesamenleving, het sociaal domein, gezondheid, duurzaamheid of toegankelijkheid.

Zo worden beweging en een gezonde leefstijl gestimuleerd. Fysieke en sociale toegankelijkheid voor sport wordt steeds meer gewaarborgd voor ouderen, mensen met een beperking of met een kleine portemonnee.

Verder zijn sportverenigingen voor gemeenten een belangrijke partner, en krijgen die steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Gemeenten zien ze als belangrijke ontmoetingsplek, met een grote maatschappelijke waarde.