D66'er Henriëtte Prast geeft haar zetel in de Eerste Kamer per direct op. De 63-jarige beëindigt ook haar lidmaatschap van de partij. Ze is het oneens met het beleid op het gebied van dierenwelzijn.

De partij bevestigt haar besluit. Prast zou sowieso al stoppen als er in mei een nieuwe Eerste Kamer wordt gekozen. Ze staat niet op de kandidatenlijst van D66. De hoogleraar Finance aan de Tilburg University zat sinds juni 2015 in de senaat.

Aanleiding voor haar vroegtijdige vertrek is een motie over een uitbreiding van het verbod op de plezierjacht. Zij stemde daar in december als enige in de fractie voor. "Op het gebied van dierwelzijn heb ik het geleidelijk ten kwade zien veranderen", zegt ze in de Volkskrant.

"We respecteren het besluit van Henriëtte en danken haar voor de inzet voor D66 in de senaat", laat D66-fractievoorzitter Hans Engels in een verklaring weten.