Vanuit politiek Den Haag zijn wisselende reacties gekomen op het besluit van het kabinet om een belang te nemen in de holding Air France-KLM. Luchtvaartmaatschappij KLM is blij en spreekt van een "mooi en goed teken".

KLM is blij dat Nederland zich voor langere tijd aan moederbedrijf Air France-KLM bindt. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) maakte dinsdagavond bekend dat Nederland 12,68 procent van de aandelen Air France-KLM heeft verworven.

Uiteindelijk moet het Nederlandse belang in het moederbedrijf van KLM gelijk zijn aan dat van de Franse staat, die circa 14 procent in de holding bezit. Met de stap wil het kabinet een bijdrage leveren aan een gezond Air France-KLM, maar ook het Nederlandse belang in de luchtvaartcombinatie duidelijker laten doorklinken. KLM juicht die beslissing van het kabinet toe.

Ook vakbond CNV is blij met het initiatief om een belang te nemen in Air France-KLM. Voorzitter Piet Fortuin spreekt van een krachtig signaal aan de Franse overheid en aan de 30.000 werknemers van KLM.

Coalitiepartijen steunen besluit van kabinet

"Om Nederlandse belangen te borgen, is meer balans binnen Air France-KLM essentieel. Als Frankrijk niet bereid is te verkopen, moet Nederland wel kopen", aldus Jan Paternotte van D66. "Dat betekent niet dat we als politiek achter de stuurknuppel moeten gaan zitten, zoals bij Air France te vaak gebeurt."

Volgens Sybrand Buma (CDA) beschermt het kabinet de "Nederlandse belangen door het kopen van een aanzienlijk belang in Air France-KLM. Dit is van grote betekenis voor een solide toekomst van KLM".

Ook de VVD en ChristenUnie steunen het besluit van het kabinet. "Het is belangrijk dat we Nederlandse banen bij KLM en Schiphol beschermen. Dat kunnen we niet overlaten aan de Fransen", vindt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers stelt dat de markt geen garantie is voor goede bescherming van publieke belangen, zoals werkgelegenheid en goed werkgeverschap. "We zagen het al bij onze postbezorging en nu ook bij KLM. Dat heeft een prijs, en goed dat het kabinet bereid is die nu ook te betalen", meldt hij.

PvdA, SGP en PVV scharen zich achter besluit

Oppositiepartij PvdA laat in een reactie weten dat ze de aankoop van het kabinet steunt, omdat "KLM een publiek belang heeft dat niet ten onder mag gaan". Wel benadrukt de partij dat het kabinet niet steeds moet kiezen voor bedrijven, maar ook moet investeren in andere sectoren.

Chris Stoffer van de SGP noemt het een "goede zet van het kabinet". Ook PVV-leider Geert Wilders reageert positief op Twitter. "Eindelijk. Hier pleit de PVV en collega Dion Graus in het bijzonder al jaren voor!"

Ook kritiek te horen vanuit oppositie

Vanuit de oppositie klinkt echter ook kritiek. GroenLinks-leider Jesse Klaver meent dat de daadkracht van het kabinet om voor de luchtvaart op te komen "in schril contrast" staat met de inspanningen voor het klimaat.

"Dit markeert wel een tendens: de politiek die actief ingrijpt in de markt. Het opkopen en sluiten van kolencentrales, de terugkeer van een staatsbank en het ingrijpen in extreme topsalarissen is hiermee ook een stap dichterbij", aldus Klaver.

Ook SP-leider Lilian Marijnissen zet vraagtekens. "700 miljoen voor KLM en Schiphol. Nu ook voor onze ziekenhuizen, leraren en pensioenen?"