Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een onafhankelijke commissie ingesteld, die moet onderzoeken of de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn eigen regels heeft overtreden om tijd te besparen. Staatssecretaris Mark Harbers (VVD) heeft de Tweede Kamer hier donderdag over ingelicht.

Criminele asielzoekers zouden mogelijk ten onrechte hun verblijfsvergunning hebben behouden, terwijl anderen die mogelijk ten onrechte niet hebben gekregen. De IND heeft de commissie aan het werk gezet na klachten van een klokkenluider.

De IND heeft veel vacatures en het werk stapelt zich op. De dienst liet daarom bezwaren in asielprocedures afhandelen door de ambtenaar die de aanvraag al in eerste instantie had beoordeeld, klaagde een medewerker vorig jaar.

De regels van de dienst schrijven voor dat een collega dat moet doen, zodat die een eventueel verkeerd oordeel kan corrigeren. Om een en ander te verdoezelen, zou de medewerker documenten hebben ondertekend met de naam van een collega.

De onderzoekscommissie buigt zich ook over een andere mogelijke misstand. Verblijfsvergunningen van asielzoekers die wat op hun kerfstok bleken te hebben of hadden gelogen, zouden niet zijn ingetrokken, omdat dit de dienst te veel tijd en moeite zou kosten.