Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aangescherpt. De instantie kampt onder meer met vertragingen en is onvoldoende bereikbaar voor burgers.

Minister Cora van Nieuwenhuizen krijgt nu maandelijkse rapporten over de stand van zaken bij het CBR.

Verder wordt vanuit het ministerie vaker en intensiever meegekeken bij de maatregelen en acties die door het CBR in gang zijn gezet.

"Op dit moment gaat het niet goed bij het CBR en ik deel uw zorgen rondom de problematiek van het CBR", schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Door de lange doorlooptijden komen mensen in de problemen met de vernieuwing van hun rijbewijs.

Extra personeel aangetrokken door CBR

Het CBR heeft een aantal maatregelen genomen om de problemen het hoofd te bieden. Er wordt onder meer extra personeel aangetrokken en de openingstijden van de klantenservice zijn verruimd. Digitalisering moet het proces bij de instantie uiteindelijk gaan versnellen.

De verwachting is dat de vertragingen in de doorlooptijden nog tot het najaar duren. Donderdag vindt in de Tweede Kamer een hoorzitting over de problemen bij het CBR plaats.