Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU hebben dinsdag een akkoord bereikt over het kinderpardon. Met de nieuwe afspraken is het de verwachting dat van de 700 asielkinderen er 630 met hun gezinsleden mogen blijven. Daar staat tegenover dat het kinderpardon voor nieuwe gevallen verdwijnt.

De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en CU maakten dinsdagavond bekend dat er overeenstemming is over een nieuwe invulling van de regeling.

VVD-staatssecretaris Mark Harbers lichtte het akkoord dinsdagavond toe. Er is besloten dat het kinderpardon coulanter zal worden toegepast, maar daarna zal verdwijnen.

Verder wordt de discretionaire bevoegdheid die de staatssecretaris de ruimte biedt om uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning te verlenen, naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) overgeheveld.

Dit moet ervoor zorgen dat die bevoegdheid van de politieke arena naar de professionals wordt gedelegeerd. Verder zal Nederland de jaarlijkse opname van het aantal door de VN geselecteerde erkende vluchtelingen verminderen van 750 naar 500.

Partijen willen asielprocedure inkorten

Ook is afgesproken dat de asielprocedure wordt verkort. Daarom wordt er extra geld uitgetrokken om de IND te versterken.

Omdat asielzoekers dan naar verwachting sneller duidelijkheid zullen krijgen over hun toekomst, schat de coalitie in dat er in de toekomst geen noodzaak is voor een kinderpardon en dat de regeling dus kan verdwijnen.

Andere politieke realiteit

De partijen lagen de afgelopen weken met elkaar in de clinch, nadat het CDA een draai maakte. De christendemocraten voegden zich in het kamp van D66 en CU, die al langer voor een versoepeling van het kinderpardon zijn.

Daarmee verschoven niet alleen de verhoudingen binnen de coalitie, maar ook die in de Tweede Kamer. Daar is nu een meerderheid voor een aanpassing van de regeling.

De VVD voelde er echter niets voor het regeerakkoord open te breken. Daarin staat dat het pardon "in haar huidige vorm gehandhaafd" blijft. Toch is er nu een compromis gevonden.

De Tweede Kamer debatteert woensdagochtend over het kinderpardon.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!