Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU zijn het nog niet eens over een verruiming van het kinderpardon en het eventueel tijdelijk opschorten van het uitzetten van uitgeprocedeerde kinderen.

Dat bleek dinsdag tijdens het Vragenuur met VVD-staatssecretaris Mark Harbers (Asiel).

Harbers voelt er niets voor om op dit moment te tornen aan het pardon. Hij verwijst naar de commissie-Van Zwol die op dit moment onderzoek doet naar naar de lange duur van de asielprocedures en het uitzettingsbeleid.

De staatssecretaris verwacht dat de commissie voor 15 juni met het eindrapport en aanbevelingen komt. Wat hem betreft blijft de huidige regeling tot die tijd overeind. Dat betekent dat ook de uitzettingen van asielkinderen zullen doorgaan.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vindt dat de coalitiepartijen CDA, D66 en CU valse verwachtingen hebben gewekt door in de afgelopen dagen het kinderpardon ter discussie te stellen. Met de afwachtende houding van de drie partijen tijdens het vragenuur en de beantwoording van Harbers is de vrees van de PvdA dat er de komende maanden niets zal gebeuren voor de kinderen die in onzekerheid wachten.

Het kinderpardon in het kort

  • De regeling is bedoeld voor gezinnen die zijn uitgeprocedeerd, maar kinderen hebben die hier geworteld zijn
  • Maar uit cijfers van de IND blijkt dat het grootste gedeelte van de aanvragen voor een kinderpardon wordt afgewezen
  • Een van de redenen is de strikte toepassing van het meewerkcriterium
  • Daar wordt onder verstaan dat uitgeprocedeerde ouders meegwerkt moeten hebben aan hun eigen uitzetting
  • Na langlopende asielzaken als die van Lili en Howick is er opnieuw veel kritiek op het asielsysteem en het kinderpardon

Kleur bekennen

Op de achtergrond zijn echter gesprekken gaande tussen de asielwoordvoerders van de coalitiepartijen en Harbers. Duidelijk is dat de partijen er nog niet uit zijn. Donderdag steken de experts de koppen weer bij elkaar.

De verwachting is dat op korte termijn een debat over het pardon zal plaatsvinden, waarna de oppositie de coalitiepartijen zal dwingen kleur te bekennen.

Sinds afgelopen zaterdag zijn de verhoudingen in de coalitie veranderd. Het CDA maakte toen bekend anders te zijn gaan denken over het kinderpardon.

Waar de christendemocraten voorheen nog fel tegenstander van een versoepeling waren, vinden zij nu dat de huidige regeling onvoldoende werkt. 

Nieuwe politieke realiteit

Omdat coalitiepartners D66 en CU al voor een verruiming van het pardon waren, is er nu niet alleen een meerderheid in de coalitie, maar ook een meerderheid in de Tweede Kamer voor een aanpassing.

Maandag tijdens het coalitieoverleg legden CDA, D66 en CU hun wensen voor de verruiming van het kinderpardon op tafel. D66 en CU gingen een stap verder en pleitten voor een tijdelijke stop van de uitzettingen totdat de partijen tot een nieuwe regeling zijn gekomen. Volgens CU-Kamerlid Joël Voordewind is er sprake van een nieuwe politieke realiteit.

Sybrand Buma (CDA) zei dinsdag ook dat er gekeken moet worden naar een tijdelijke uitzetstop van kinderen die mogelijk alsnog in aanmerking komen voor een kinderpardon.

Plannen van de drie coalitiepartijen

De drie voorstanders in de coalitie zullen een aantal voorstellen doen, onder andere om de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) te versterken, maar vooral om het zogenoemde meewerkcriterium te versoepelen.

Op dit moment komen alleen gezinnen met kinderen in aanmerking voor het kinderpardon als zij hebben meegewerkt aan hun uitzetting. Die regels worden te strikt toegepast vinden het CDA en D66. De partijen willen dat de commissie-Van Zwol ook de werking van het meewerkcriterium in het onderzoek meeneemt.

De drie partijen willen dat de uitzetting van gezinnen die de dupe zijn de te strikte toepassing van het meewerkcriterium voorlopig niet worden uitgezet. Voor de andere gezinnen geldt wel dat zij moeten vertrekken.

De drie partijen brengen de VVD vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen in een lastig parket. De partij is tegen een versoepeling en verwijst naar de afspraken uit het regeerakkoord, daarin staat dat het kinderpardon in de huidige vorm blijft gehandhaafd.  

De rechtse electorale concurrenten PVV en FvD spraken dinsdag al schande van een eventuele versoepeling van het pardon. PVV'er Sietze Fritsma vindt dat het kinderpardon "illegaliteit beloont".