Terwijl CU en D66 maandagochtend nog pleitten voor het tijdelijk opschorten van de uitzetting van asielkinderen, herhaalde VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff na afloop van het coalitieoverleg niet te willen tornen aan het regeerakkoord. De coalitie staat na de klimaatrel van vorige week opnieuw onder spanning. Met dit keer als inzet de verruiming van het kinderpardon.

Afgelopen zaterdag maakte het CDA bekend zich aan te sluiten bij de wens van D66 en CU om het kinderpardon te versoepelen.

Daarmee is er een Kamermeerderheid voor aanpassing van de huidige regeling. De VVD voelt er niets voor en staat nu alleen in de coalitie.

De christendemocraten waren tot voor kort nog tegen versoepeling van het pardon, maar zijn nu tot andere inzichten gekomen.

Onder meer de kritiek op de lange duur van asielprocedures en waarschuwingen van deskundigen dat uitgeprocedeerde kinderen hersenschade oplopen van de stress die ze krijgen van de dreigende uitzetting, heeft de christelijke partij van mening doen veranderen.

Het kinderpardon in het kort

  • Na langlopende asielzaken als die van Lili en Howick is er opnieuw veel kritiek op het asielsysteem en het kinderpardon
  • Uit cijfers van de IND blijkt dat het grootste gedeelte van de aanvragen voor een kinderpardon wordt afgewezen
  • In 2016 kreeg slechts één kind een kinderpardon, terwijl er 120 aanvragen waren
  • Een van de grootste kritiekpunten is dat het gezin in kwestie vrijwillig moet meewerken aan het vertrek, wat ontmoedigend werkt

Het CDA en D66 doen daarom een aantal voorstellen, waaronder de aanpassing van het zogeheten meewerkcriterium. Dat houdt in dat alleen gezinnen die hebben meegewerkt aan hun uitzetting in aanmerking komen voor het kinderpardon. Deze regel wordt in de ogen van de partijen te strikt toegepast. Het is volgens het CDA en D66 mogelijk om er binnen de kaders van het regeerakkoord coulanter mee om te gaan.

D66 en ChristenUnie voerden de druk maandag alvast verder op. Zolang de coalitiepartijen het niet eens zijn over een eventuele versoepeling, moet het uitzetten van uitgeprocedeerde asielkinderen gestaakt worden, vinden de partijen. Dit geldt niet voor alle gezinnen die moeten vertrekken, maar voor de kinderen bij wie het meewerkcriterium te streng is toegepast.

Betrokkenen zeggen dat de standpunten van de verschillende partijen tijdens het coalitieoverleg nog eens helder op tafel zijn gelegd. Besluiten zijn er niet genomen, vooral omdat premier Mark Rutte op werkbezoek is naar Aruba, Bonaire en Curaçao. De gesprekken gaan deze week verder.

Klaas Dijkhoff herhaalde maandag daarom dat het regeerakkoord voor de VVD leidend blijft. Daarin staat dat het kinderpardon in zijn "huidige vorm" gehandhaafd blijft. Hij wijst erop dat een commissie op dit moment onderzoek doet naar het uitzettingsbeleid. 

De partijen praten over het stoppen van het uitzetten van kinderen bij wie het meewerkcriterium te streng is toegepast, zolang de commissie het onderzoek nog niet heeft afgerond. 

Coalitie al op scherp door onenigheid over klimaatbeleid

Met de kwestie rond het kinderpardon liggen de coalitiepartijen opnieuw met elkaar in de clinch. Vorige week haalde VVD'er Klaas Dijkhoff zich de woede op de hals van het CDA, D66 en CU door te dreigen met een kabinetsval als gevolg van het klimaatbeleid.

De coalitiepartners verweten de VVD'er "fabeltjes en goedkope, stoere taal". Er was onbegrip omdat Dijkhoff ten koste van de coalitie een 'politiek nummertje' probeerde te maken over klimaatbeleid, terwijl hij er zelf medeverantwoordelijk voor is. 

Dat het CDA met het nieuwe asielstandpunt de VVD juist op dit moment voor het blok zet, staat volgens bronnen bij de christendemocraten los van de Dijkhoffs uithaal. Met de rechterlijke kritiek en waarschuwing van deskundigen is het CDA al langer bezig, wordt er gezegd.

Waarschijnlijk zal er deze week nog met VVD-staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) gedebatteerd worden over de verruiming van het kinderpardon.

GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt dat de uitzettingen onmiddellijk gestopt moeten worden. "Je kunt niet op zaterdag hoop geven om op maandag te zeggen: 'ik krabbel terug, komende maanden moeten kinderen gewoon uitgezet kunnen worden'", twittert hij. "Kinderen mogen niet de dupe worden van crisis in de coalitie."