Het CDA sluit zich aan bij de partijen binnen de coalitie die een versoepeling van het kinderpardon willen. Samen met de D66 en de ChristenUnie (CU) zijn nu drie van de vier regeringspartijen voor een versoepeling. De VVD wil niets weten van aanpassingen.

CDA, D66 en CU willen dat het kinderpardon ruimer wordt toegepast, waardoor meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. 

De partijen willen dat de zaken van de, naar schatting vierhonderd kinderen die buiten het kinderpardon vallen, opnieuw worden bekeken door VVD-staatssecretaris Mark Harbers (Asiel).  

Bij de vorming van het regeerakkoord waren D66 en CU al voorstander van verruiming. De christendemocraten waren tot voor kort nog tegen een verruiming, maar zijn nu overstag. CDA-kamerlid Madeleine van Toorenburg zegt in het AD dat er bij haar partij sprake is van 'een veranderd inzicht'.

Onder andere de waarschuwing van deskundigen dat uitgeprocedeerde kinderen hersenschade oplopen van de stress die ze krijgen van de dreigende uitzetting heeft het CDA van mening doen veranderen. "Dat kan zo niet langer", aldus Van Toorenburg.

De VVD laat in een reactie weten dat zij ervan uitgaan dat de afspraken uit het regeerakkoord worden gerespecteerd en blijft tegen een verruiming van het kinderpardon. Staatssecretaris Harbers zegt dat het geen geheim is "dat er binnen de coalitie verschillend over dit onderwerp wordt gedacht. Daarom zijn er afspraken over het kinderpardon, zoals vastgelegd in het regeerakkoord. Dat is voor mij leidend", aldus Harbers. 

Speciale bevoegdheid

Het kinderpardon kwam onlangs opnieuw op de politieke agenda na de dreigende uitzetting van de twee Armeense kinderen Lily en Howick. De broer en zus mochten uiteindelijk blijven nadat Harbers gebruikt had gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid.

Als het aan het CDA ligt gebruikt de VVD-bewindsman in alle 400 gevallen zijn speciale bevoegdheid om de kinderen alsnog te laten blijven.

CDA en D66 willen niet wachten op onderzoek 

Er wordt door Harbers wel al onderzoek gedaan naar de asielprocedure. "Langdurig verblijf in Nederland zonder duurzaam verblijfsrecht is in alle opzichten voor iedereen onwenselijk, ook voor kinderen. Daarom heb ik de onafhankelijke commissie onder leiding van Richard van Zwol ingesteld. De uitkomsten van dat onderzoek worden voor de zomer verwacht en die wacht ik af", zegt Harbers. 

CDA en D66 willen daar echter niet langer op wachten. Zij hebben bijvoorbeeld grote moeite met de eis dat een gezin actief moet hebben meegewerkt aan vertrek om in aanmerking te komen voor een pardon. Dat criterium wordt volgens de partijen veel te strikt toegepast en moet evenwichtiger.

De ChristenUnie is blij met de ontwikkelingen. De partij is altijd voor verdere verruiming geweest, benadrukt CU-Kamerlid Joël Voordewind. "Dat we daarin vandaag bijval krijgen van het CDA, is goed nieuws. Het gesprek hierover gaan wij - in het belang van al die kinderen die al jaren in onzekerheid leven - natuurlijk graag aan."

Ook de PvdA reageert positief. Partijleider Lodewijk Asscher kondigt aan stappen te zetten en wil volgende week een Kameruitspraak zodat de kinderen om wie het gaat zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hun toekomst.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!