Het kabinet en coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn donderdagavond bijeengekomen om tot een klimaatakkoord te komen. Vrijdag zouden de plannen gepresenteerd moeten worden.

Premier Mark Rutte, de drie vicepremiers, enkele vakministers en de fractievoorzitters en klimaatwoordvoerders van de coalitiepartijen bekijken de plannen van de zogenoemde klimaattafels.

Aan deze tafels hebben vertegenwoordigers van de sectoren elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en mobiliteit maandenlang onderhandeld over klimaatmaatregelen. De politiek krijgt uiteindelijk het laatste woord.

De plannen moeten ervoor zorgen dat er ten minste 49 procent minder CO2 wordt uitgestoten ten opzichte van 1990. Dit moet de opmaat zijn naar 95 procent minder uitstoot in 2050. In dat jaar moet ook alle opgewekte energie duurzaam zijn.

Milieuorganisaties en FNV steunen akkoord niet

Eerder op de dag maakten milieuorganisaties en vakbeweging FNV bekend het akkoord niet te zullen steunen. Die vinden dat de industrie te veel wordt ontzien en eisen een hogere prijs voor CO2-uitstoot.

De vakbond maakt zich zorgen over werknemers in de kolenindustrie. Er is volgens de FNV geen goed financieel vangnet voor vooral oudere werknemers die waarschijnlijk vanwege de vergroening hun baan verliezen.

'We kunnen niet alle wensen van iedereen honoreren'

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) is bij het overleg aanwezig. Volgens hem kan niet iedereen aan tafel het met elk punt eens zijn. De bewindsman liet in het midden of hij mogelijkheden ziet om de milieuorganisaties tegemoet te komen. "Het gaat erom een zo groot mogelijk draagvlak te hebben, maar daarmee moeten we op zoek naar het redelijke midden. We kunnen niet alle wensen van iedereen honoreren.''

Volgens Ed Nijpels, voorzitter van de klimaatonderhandelingen, heeft de reactie van de organisaties geen effect op de presentatie van de klimaatplannen op vrijdag. Nijpels spreekt inmiddels van een 'ontwerpklimaatakkoord'.