De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Klimaatwet. Het initiatief van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66, VVD, CDA, SP en 50PLUS kreeg een meerderheid van 112 zetels, 27 Kamerleden stemden tegen.

De SGP, PVV en FvD lieten voorafgaand aan de stemming weten tegen de wet te stemmen. Ook de Partij voor de Dieren ging niet akkoord.

De SGP vindt de wet staatsrechtelijk niet in de haak. De klimaatsceptische partijen PVV en FvD vrezen dat de kosten te veel zullen oplopen en twijfelen aan het effect van de maatregelen op het klimaat. De Partij voor de Dieren vindt de plannen juist weer niet ver genoeg gaan en gaf daarom geen steun.

De indieners zullen de Klimaatwet nu behandelen in de Eerste Kamer.

Wet moet uitstoot verminderen

Met de Klimaatwet moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggebracht, zodat de wereldwijde temperatuurstijging ruim beneden de 2 graden blijft, zoals afgesproken in de doelen van 'Parijs'.

De wet bestaat uit drie doelen: in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent zijn teruggebracht ten opzichte van 1990, in 2050 moet dat percentage naar 95 procent en tot slot moet in datzelfde jaar de volledige elektriciteitsproductie duurzaam zijn.

Het kabinet moet jaarlijks met concrete plannen en een klimaatbegroting laten zien hoe dat gerealiseerd kan worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) krijgt een belangrijke controlerende taak.

Hoewel het kabinet hiermee wordt opgedragen zich aan de doelen te houden en daar invulling aan te geven, zijn de maatregelen niet via de rechter af te dwingen.

Partijen onderhandelen nog over Klimaatakkoord

Over de invulling wordt nog druk onderhandeld door de partijen aan de zogenoemde klimaattafels in de sectoren elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik en mobiliteit.

Het kabinet en de coalitie moeten met de gepresenteerde plannen instemmen en onderhandelen daarom de laatste weken actief mee. Het is de bedoeling dat vrijdag een akkoord wordt gepresenteerd, maar dat is vooralsnog zonder de milieuorganisaties en werknemersvereniging FNV. Zij kunnen zich niet vinden in de plannen zoals die er nu liggen en ondertekenen het akkoord niet. 

De plannen zijn door de klimaattafels naar het kabinet en de coalitie gestuurd, zij spreken hier donderdagavond over en hopen dan een knoop door te hakken.

De Klimaatwet is een initiatief van Tweede Kamerleden. Onder de vorige regering presenteerden PvdA en GroenLinks de plannen, later sloten ChristenUnie, D66, VVD, CDA, SP en 50PLUS zich erbij aan.