De oppositiepartijen PVV, GroenLinks, SP en PvdA zijn gefrustreerd dat er niets kan worden gedaan aan de hogere energierekening van volgend jaar. Voorstellen om de voorgenomen belastingverhoging te compenseren of terug te draaien, kregen geen steun van de coalitie.

Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de ontwikkeling van de rijksbegroting, de zogenoemde Najaarsnota.

"We moeten op korte termijn een oplossing bedenken", zei GroenLinks-Kamerlid Bart Snels over de stijgende energiekosten.

Ook PvdA'er Henk Nijboer deed een ultieme oproep aan de coalitiepartijen om de plannen te herzien. "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald."

Energierekening wordt volgend jaar hoger

De energierekening wordt volgend jaar hoger. Het kabinet wil de energietransitie die nodig is om aan de klimaatdoelen te voldoen met de opbrengsten betalen.

De gasprijs gaat omhoog, de opslag om duurzame energie te stimuleren stijgt en de belastingkorting op de energienota gaat met 51 euro omlaag (61 euro inclusief btw). Daar komen de mogelijke kosten van de maatregelen uit het Klimaatakkoord nog bovenop. De elektriciteitsprijs gaat wel omlaag, maar dat weegt bij lange na niet op tegen de totale stijgende kosten.

Veel huishoudens hebben daarom recent een bericht van hun energieleverancier ontvangen met de geschatte hogere kosten en het voorstel om het maandbedrag te verhogen. Dat loopt in sommige gevallen op tot honderden euro's per jaar.

PvdA wil 500 miljoen extra voor terugdraaien bezuiniging

Verschillende partijen hebben voorstellen ingediend om de kwetsbaarste groepen tegemoet te komen. De SP wil dat het kabinet 1 miljard euro uit eventuele financiële meevallers uittrekt om inkomens tot 75.000 euro per jaar te compenseren, liet de partij dinsdag aan het AD weten.

De PvdA vroeg woensdag om 500 miljoen euro extra om de bezuiniging op de belastingkorting van 51 euro terug te draaien. Dit is hetzelfde bedrag dat het kabinet al apart heeft gezet voor maatregelen om extra CO2-uitstoot te verlagen.

Dat bedrag wordt misschien gebruikt om aan de uitspraak van de Urgenda-zaak te voldoen. Daarin bepaalde de rechter dat de Staat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent ten opzichte van 1990 verlaagd moet hebben. Dat percentage wordt met de huidige regels mogelijk niet gehaald.

Nijboer vermoedt dat het geld vooral naar het bedrijfsleven zal gaan. Hij wil daarom dat het kabinet nog eens 500 miljoen euro euro opzijzet voor huishoudens die worstelen met hogere kosten voor energie.

GroenLinks-Kamerlid Snels diende in een eerder debat al tevergeefs een plan in om de belastingverhoging op de energierekening van tafel te krijgen.

GroenLinks kreeg woensdag wel de coalitie achter zich in een oproep aan het kabinet om volgend jaar huishoudens te compenseren als zij in de problemen komen door de hogere energiekosten.

Geen concrete plannen Buma en Segers

De oppositiepartijen voelden zich gesteund door recente uitlatingen vanuit de coalitie van fractievoorzitters Sybrand Buma (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Beiden spraken hun zorgen uit over de hogere kosten, maar dienden geen concrete plannen in om hier iets aan te doen.

"Buma voor de bühne", zei SP-Kamerlid Renske Leijten daarom.

De coalitiepartijen vinden de oproep vanuit de oppositie niet eerlijk. "Je moet wel het hele verhaal vertellen", zei VVD'er Aukje de Vries.

Ze wijst erop dat dit kabinet ook miljarden investeert in lastenverlichting. Zo gaat de inkomstenbelasting vanaf 2019 en de jaren erna omlaag en gaan de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de ouderenkorting omhoog. Onderaan de streep houden huishoudens meer geld over, was de boodschap.

De coalitiepartijen werden wat dat betreft door verschillende publicaties woensdag op hun wenken bediend. Eerst meldde het Centraal Planbureau (CPB) dat de koopkracht iets toeneemt. Later op de dag meldde het ministerie van Sociale Zaken dat het loonstrookje van 2019 hoger zal uitvallen.

Hoekstra wil niet zomaar geld opzijzetten

Ook minister Wopke Hoekstra van Financiën wees op het totaalplaatje. Bovendien wil de bewindsman niet zomaar extra geld opzijzetten. "De neerwaartse risico's zijn groter geworden", zei hij over de mondiale economie.

Hoekstra doelde op de chaotische Brexit en de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, risico's waar ook het CPB voor waarschuwde. "Onze economie staat er onverkort goed voor, maar we moeten scherp blijven", aldus Hoekstra.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!