De coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie benadrukken dat zij het laatste woord hebben wat betreft het Klimaatakkoord. De partijen die er nu over onderhandelen mogen met maatregelen komen, maar de politiek zal die niet blindelings overnemen.

Dat maken partijleiders Klaas Dijkhoff (VVD), Sybrand Buma (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) dinsdag duidelijk.

Rob Jetten, partijleider van de vierde coalitiepartij D66, zei vorige week juist dat het Klimaatakkoord wat hem betreft integraal door het kabinet wordt overgenomen. Jetten is op dit moment op de klimaatconferentie in Polen.

De drie partijen trekken de regie naar zich toe nu de deadline van 21 december voor een Klimaatakkoord op losse schroeven komt te staan. Werkgeversorganisaties en milieuclubs uitten publiekelijk hun ongenoegen over de afspraken die nu op tafel liggen.

VNO-NCW-voorman Hans de Boer wil daarom een pas op de plaats en pleit voor een korte pauze in de onderhandelingen.

'Fijn als Greenpeace en VNO-NCW het eens worden'

Dit kabinet wil dat de broeikasgassen in 2030 met 49 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990. Dat is een tussenstap naar een verlaging van 95 procent in 2050. In datzelfde jaar moet ook alle stroom duurzaam worden opgewekt.

De maatregelen die daarvoor moeten zorgen, worden bedacht aan de zogenoemde klimaattafels. Daaraan onderhandelen ruim honderd partijen - bestaande uit werkgevers, werknemers, maatschappelijke organisaties en overheden - sinds februari om tot een akkoord te komen.

De plannen moeten eerst worden doorgerekend door de planbureaus, zodat de verwachte effecten bekend zijn. Daarna is de politiek aan zet.

Die rol wordt nu extra benadrukt in Den Haag. "Het is heel fijn als Greenpeace en VNO-NCW het eens worden, maar dat is nog geen garantie dat ik het er ook mee eens ben", zei Dijkhoff.

Hij wil het beeld wegnemen dat de politiek aan de klimaattafels vraagt met definitieve oplossingen te komen. "Uiteindelijk gaan wij erover."

Klimaattafels hebben geen vetorecht

Het sluiten van akkoorden is niet eenvoudig, zo ligt het mislukken van het pensioenoverleg bij veel partijen nog vers in het geheugen. Toch is dit anders, vindt Segers. "Bij het pensioenakkoord waren we afhankelijk van werknemers en werkgevers, zij zitten in de besturen. Zonder hen geen akkoord."

"Hier is het heel vervelend als mensen van de klimaattafels weglopen, maar in het uiterste geval is het niet zo dat zij een vetorecht hebben. Het laatste woord is aan de politiek."

Ook Buma laat weten dat de politiek uiteindelijk de knoop door zal hakken als het echt niet anders kan, maar hij heeft zijn hoop vooralsnog gevestigd op de onderhandelende partijen. "Iedereen zal water bij de wijn moeten doen en zo tot een akkoord moeten komen om de klimaatverandering zo veel mogelijk tegen te gaan."

Coalitie oneens over deadline van 21 december

Het halen van 21 december als deadline is niet voor iedere partij even belangrijk. "Ik hoor van alle kanten dat het aan meerdere tafels moeilijk gaat", zegt Buma. Het is volgens hem daarom niet zeker dat de deadline gehaald wordt.

Ook Dijkhoff wil zich niet vastpinnen op een specifieke datum. "Dat staat los van mijn denkproces", zegt de VVD'er op de vraag of hij kan leven met uitstel.

ChristenUnie en D66 geven hier weer wel prioriteit aan. "Je ziet veel onrust vanwege een hogere energierekening volgend jaar. Die onzekerheid moet niet heel lang blijven duren", zegt Segers. Hij gaat er "gewoon van uit" dat er voor de kerstvakantie een resultaat ligt.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!