De Klimaatwet kan op steun van bijna alle partijen in de Tweede Kamer rekenen. Daarmee zijn de kaders om de broeikasgassen terug te dringen een stap dichterbij, bleek donderdag tijdens de wetsbehandeling in het parlement.

Nog voordat het debat begon, bestempelde Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib het initiatief al als "historisch". Dat had te maken met de maar liefst zeven partijen die de wet indienen.

De Klimaatwet is een initiatief vanuit de Tweede Kamer. Onder de vorige regering presenteerden PvdA en GroenLinks de plannen, later sloten ChristenUnie, D66, VVD, CDA en SP zich erbij aan.

Daardoor is de wet al verzekerd van een ruime tweederdemeerderheid. Ook 50PLUS steunt de Klimaatwet onvoorwaardelijk. De doelen reiken tot in 2050, dus een breed draagvlak vanuit de politiek is ook noodzakelijk.

De klimaatverandering is volgens GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee "de grootste uitdaging waar wij als mensheid voor staan" en "een direct gevolg van menselijk handelen".

Partij voor de Dieren (PvdD) en SGP twijfelden nog. PvdD vindt dat de maatregelen juist niet ver genoeg gaan en mist harde, afdwingbare garanties. De partij erkent wel de symbolische waarde van de wet. De SGP wacht antwoorden van de indieners over de betrouwbare energielevering en de kosten voor huishoudens nog af.

'Mensen zonder dikke portemonnee niet laten verrekken'

SP, PvdA en CDA delen de zorgen over de betaalbaarheid. SP'er Frank Futselaar vreest dat vooral huishoudens de rekening betalen en dat bedrijven buiten schot blijven. Wiliam Moorlag (PvdA) waarschuwde dat mensen met een kleine beurs niet mogen "verrekken" bij de overgang naar duurzame energie.

Voor de VVD is het vooral belangrijk dat de klimaatmaatregelen ook economische voordelen aan het bedrijfsleven bieden. D66 wilde weten hoe de burgers meer betrokken kunnen worden bij toekomstige besluitvorming.

PVV en Forum voor Democratie (FVD) zijn ronduit tegen de Klimaatwet. PVV'er Alexander Kops had het over een "vreselijke wet" die Nederland naar "de knoppen" helpt. Kops hekelde vooral de kosten voor de burgers die uit de maatregelen voortvloeien.

FVD-leider Thierry Baudet was zo mogelijk nog kritischer. Volgens hem is het resultaat van alleen de Nederlandse maatregelen op de temperatuurverschil verwaarloosbaar. Bovendien gelooft Baudet überhaupt niet dat er een klimaatprobleem is en dat de mensheid invloed op het klimaat heeft.

Klimaatwet moet broeikasgassen terugdringen

Met de Klimaatwet moeten de broeikasgassen worden teruggebracht, zodat de wereldwijde temperatuurstijging ruim beneden de 2 graden blijft, zoals afgesproken in de doelen van 'Parijs'.

De wet bestaat uit drie doelen; in 2030 moeten de broeikasgassen met 49 procent zijn teruggebracht ten opzichte van 1990, in 2050 moet dat een verdere verlaging tot 95 procent zijn en tot slot moet in datzelfde jaar alle elektriciteitsproductie volledig duurzaam zijn.

Het kabinet moet jaarlijks met concrete plannen en een klimaatbegroting laten zien hoe zij dat voor elkaar wil krijgen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) krijgt een belangrijke controlerende taak.

Een groot deel van de Kamer was het er al snel over eens dat de Klimaatwet voor de kaders zorgt. Over de invulling is veel meer verdeeldheid. Daarover wordt momenteel vergaderd aan de zogenoemde klimaattafels.

Aan die klimaattafels zitten ruim honderd partijen uit het bedrijfsleven, werknemersorganisaties, maatschappelijke organisaties en de overheid. De vijf sectoren (gebouwde omgeving, elektriciteit, industrie, landbouw en mobiliteit) moeten tot een gezamenlijk klimaatakkoord komen dat de doelen uit de Klimaatwet haalt. De politiek krijgt het laatste woord over het klimaatakkoord, maar zo ver is het nog niet.

Aanvankelijk werd een akkoord rond de jaarwisseling verwacht, maar deze week sloegen enkele milieuorganisaties alarm. Milieudefensie, Greenpeace en Natuur en Milieu zijn niet van plan voor de maatregelen te tekenen zoals die er nu liggen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!