Het kabinet beschikt over informatie waaruit blijkt dat Rusland met de ontwikkeling van een verboden kruisraket het belangrijke INF-kernwapenverdrag schendt.

"Inlichtingen bevestigen nu dat Rusland het INF-verdrag schendt", schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) dinsdag in een Kamerbrief. De schending van het verdrag kan volgens de bewindsman "niet onbeantwoord blijven".

Het kabinet wil dat alle NAVO-partners de schending veroordelen en roept Rusland op zo "spoedig mogelijk terug te keren naar een verifieerbare naleving van het verdrag".

Als de Russen dat niet doen en dit ertoe leidt dat de VS zich uit het verdrag terugtrekt, dan moeten de NAVO-bondgenoten zich volgens Blok beraden op vervolgstappen "zowel op militair gebied als op het vlak van wapenbeheersing".

Kernwapenverdrag uit Koude Oorlog

De vastgestelde schending van het verdrag heeft betrekking op de ontwikkeling van de kruisraket 9M729 die onder de NAVO-partners bekendstaat als de SSC-8. De raket heeft een bereik van meer dan 500 kilometer en dat is volgens het kernwapenverdrag niet toegestaan.

Het verdrag tussen de VS en de toenmalige Sovjet-Unie dat tijdens de Koude Oorlog in 1987 werd gesloten, verbiedt de ontwikkeling van op de grond gestationeerde korte- en middellangeafstandsraketten met een bereik van 500 kilometer tot 5.500 kilometer.

Het INF-verdrag wordt gezien als een van de grootste mijlpalen die heeft geleid tot een afname van de dreiging van een nucleaire oorlog.

INF-verdrag 'in zeer woelige wateren'

Al sinds 2013 waren er signalen dat Rusland bezig was met de ontwikkeling van de verboden kruisraket. Oproepen van de zijde van de Amerikanen en de NAVO om openheid te bieden, zijn herhaaldelijk terzijde geschoven, schrijft Blok in de brief. Nederland kan nu "eigenstandig" vaststellen dat het verdrag geschonden is, staat in de Kamerbrief.

"Het is duidelijk dat het INF-verdrag zich nu in zeer woelige wateren bevindt en dat het Amerikaanse geduld opraakt."

Trump dreigt verdrag op te zeggen

De Amerikanen stellen sinds 2014 dat de Russen zich niet aan de regels houden. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde daarom onlangs het verdrag op te zeggen.

"Wij hebben de afspraken gerespecteerd, maar Rusland heeft dat helaas niet gedaan, dus we gaan het verdrag beëindigen, we gaan ons eruit terugtrekken”, zei hij vorige maand. De Amerikanen hebben dat overigens nog niet gedaan.

Deskundigen waarschuwen dat het Amerikaanse besluit kan leiden tot een nieuwe kernwapenwedloop tussen de VS en Rusland. In de brief pleit Nederland ervoor om met de Russen in gesprek te blijven.